جدول لیگ سه (جام آزادگان) - 9900لیگ سه مرحله پلی آف


نمایش جدول کامل در هفته

رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
شهداي رزکان کرج
3 2 1 0 5 3 2 7 0
2
پیام وحدت خ جنوبی
3 1 1 1 1 1 0 4 0
3
آرتام تبریز
2 0 1 1 3 4 -1 1 0
4
خلیج فارس ماهشهر
2 0 1 1 0 1 -1 1 0