جدول لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 2


نمایش جدول کامل در هفته

رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
کیاپارس تهران
1 1 0 0 3 0 3 3 0
2
شهرداري فريدونکنار
1 1 0 0 2 1 1 3 0
3
سولدوز نقده
1 0 1 0 2 2 0 1 0
4
ستارگان سیمرغ البرز
1 0 1 0 2 2 0 1 0
5
سفير نوين آبيک قزوين
1 0 1 0 1 1 0 1 0
6
شهید اورکی اسلامشهر
1 0 1 0 1 1 0 1 0
7
شهروند رامسر
1 0 1 0 1 1 0 1 0
8
شاهین تهران
1 0 1 0 1 1 0 1 0
9
سردار جنگل صومعه سرا
1 0 1 0 0 0 0 1 0
10
ستارگان مردان پاشا البرز
1 0 1 0 0 0 0 1 0
11
سوهان محمد قم
1 0 0 1 1 2 -1 0 0
12
مینو خرمدره زنجان
1 0 0 1 0 3 -3 0 0