جدول لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 3


نمایش جدول کامل در هفته

رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
اوحدی مراغه
2 1 1 0 4 2 2 4 0
2
کانیاو اشنویه
2 1 1 0 3 2 1 4 0
3
نفت ایرانیان تهران
2 1 1 0 3 2 1 4 0
4
شهداي گروس بيجار
2 1 1 0 1 0 1 4 0
5
کیای تهران
2 0 2 0 3 3 0 2 0
6
گرين کشاورز نهاوند
2 0 2 0 2 2 0 2 0
7
خورشید مهر قروه کردستان
2 0 2 0 2 2 0 2 0
8
کاويان نقده
2 0 2 0 1 1 0 2 0
9
ذوب آهن اردبيل
1 0 1 0 1 1 0 1 0
10
ستارگان آژند آذربایجان
1 0 1 0 0 0 0 1 0
11
نیکان مهر تهران
2 0 1 1 1 2 -1 1 0
12
عقاب تبريز
2 0 1 1 1 3 -2 1 0
13
جام جم بیله سوار
2 0 0 2 1 3 -2 0 0