جدول لیگ سه (جام آزادگان) - 9900لیگ سه مرحله 2 گروه 1


نمایش جدول کامل در هفته

رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
جوان نوین ساری
1 1 0 0 3 0 3 3 0
2
پیام وحدت خ جنوبی
1 1 0 0 3 2 1 3 0
3
شهرداري نوشهر
1 1 0 0 2 1 1 3 0
4
مقاومت تهران
1 0 1 0 0 0 0 1 0
5
پاراگ تهران
1 0 1 0 0 0 0 1 0
6
شهداي رزکان کرج
1 0 1 0 0 0 0 1 0
7
ستارگان مردان پاشا البرز
1 0 1 0 0 0 0 1 0
8
مهاجر نوین مشهد
1 0 0 1 2 3 -1 0 0
9
پیشگامان فنون پارس
1 0 0 1 1 2 -1 0 0
10
دماوند آمل
1 0 0 1 0 3 -3 0 0