نظر بوستانی در مورد بازی با پرسپولیس

ساعت 14:28 چهار شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

تجلیل از فرماندهان نیروی هوایی ارتش در بازی پرسپولیس و پدیده

ساعت 17:22 چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

حرف های فرکی در مورد حضور در پیکان

ساعت 15:02 چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

نظر شفر در مورد وضعیت استقلال

ساعت 14:58 چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

نظر برانکو در مورد بازی با پدیده

ساعت 14:20 سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

نظر سرمربی پدیده در مورد بازی با پرسپولیس

ساعت 14:05 سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

جلسه هم اندیشی داوران با مربیان لیگ برتری ۲

ساعت 10:14 یک شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

تشریح قوانین داوری توسط اصفهانیان برای مربیان لیگ‌برتری

ساعت 10:04 یک شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

توزیع اقلام فرهنگی بین تماشاگران ایران 11

ساعت 13:21 سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷