فایل صوتی عبدالله ویسی

ساعت 11:00 چهار شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲

فایل صوتی حمید عبداللهی

ساعت 13:23 جمعه ۵ آبان ۱۴۰۲

فایل صوتی مجتبی سرآسیایی

ساعت 12:50 جمعه ۵ آبان ۱۴۰۲

فایل صوتی حمیدرضا رجبی

ساعت 14:33 پنج شنبه ۴ آبان ۱۴۰۲

فایل صوتی جلال امیدیان

ساعت 13:43 پنج شنبه ۴ آبان ۱۴۰۲

جام قهرمانی در دست بازیکنان تیم جوانان فولاد هرمزگان

ساعت 13:53 یک شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲

فايل صوتی محمود فکری

ساعت 15:08 پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲

فایل صوتی اوزنیدیس

ساعت 13:52 شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲

فایل صوتی مربی پرسپولیس

ساعت 13:42 شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲