سوال از رئیس فیفا: تکلیف پول‌های بلوکه‌شدۀ فوتبال ایران چه می‌شود؟

ساعت 06:55 پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

فایل صوتی پاکو خمز

ساعت 14:03 سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

فایل صوتی محمود فکری

ساعت 13:56 سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲

فایل صوتی رسول خطیبی

ساعت 16:15 دو شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

فایل صوتی امیرحسین پیروانی

ساعت 12:45 یک شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲

بانوان تماشاگر در ورزشگاه تختی انزلی

ساعت 20:24 چهار شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲

فایل صوتی محمد ربیعی

ساعت 14:51 چهار شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲

فایل صوتی محمود فکری

ساعت 13:43 سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

فایل صوتی جلال امیدیان

ساعت 12:14 سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲