فایل صوتی ایمان عالمی

ساعت 12:17 شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

فایل صوتی مجید محافظت کار

ساعت 15:10 شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

فایل صوتی مهدی تارتار

ساعت 15:07 شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

فایل صوتی ایمان عالمی

ساعت 14:37 دو شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

فایل صوتی ابراهیم صادقی

ساعت 14:18 دو شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

فایل صوتی ایمان عالمی

ساعت 15:32 یک شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

فایل صوتی محمد ربیعی

ساعت 15:30 یک شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

فایل صوتی مجتبی حسینی قبل از بازی با استقلال

ساعت 15:18 شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

فایل صوتی خمز

ساعت 13:19 سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱