فایل صوتی نشست خبری سرمربی پرسپولیس

ساعت 12:13 سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲

فایل صوتی محمد نوازی

ساعت 10:49 پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

فایل صوتی سهراب بختیاری زاده

ساعت 10:24 پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

فایل صوتی سرمربی نساجی

ساعت 12:21 چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

صحبت های مربی پیکان

ساعت 10:55 چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

صحبت های مربی هوادار تهران

ساعت 12:58 پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲

صحبت های رجب زاده

ساعت 14:28 چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

صحبت های سرمربی نیروی زمینی

ساعت 13:37 چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

صحبت های مربی تیم پیکان

ساعت 14:14 سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲