اعلام آرای هیات بدوی مجوز باشگاهی برای چرخه ۲۰۲۳-۲۰۲۴

ساعت 15:24 دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

هیات بدوی مجوز باشگاهی پس از بررسی کلیه مستندات باشگاه ها در چندین جلسه فشرده، و با توجه به گزارش های دپارتمان مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، تصمیمات خود در زمینه باشگاه های متقاضی دریافت مجوز کنفدراسیون فوتبال آسیا، ملی، بانوان و فوتسال را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران و به نقل از سایت رسمی  فدراسیون فوتبال، سایت رسمی  فدراسیون فوتبال، هیات بدوی مجوز باشگاهی پس از بررسی کلیه مستندات باشگاه ها در چندین جلسه فشرده، و با توجه به گزارش های دپارتمان مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، تصمیمات خود در زمینه باشگاه های متقاضی دریافت مجوز کنفدراسیون فوتبال آسیا، ملی، بانوان و فوتسال به شرح زیر اعلام کرده است: 

باشگاه سپاهان با توجه عملکرد مطلوب باشگاه در کلیه ی معیار های A و B؛ باشگاه حائز شرایط دریافت مجوز AFC Champions League Elite  (ACLE)  تشخیص داده شد.

باشگاه های آلومینیوم اراک، استقلال تهران، پرسپولیس تهران، تراکتور تبریز، فولاد خوزستان و گل گهر سیرجان با توجه عملكرد مطلوب در كليه ي معيار هاي الزاميA؛ حائز شرايط دريافت مجوز  AFC Champions League Elite  (ACLE)   با جریمه و ملي ايران (Pro) با جريمه تشخيص داده شدند. با توجه به عدم انجام برخي از معيارهاي B، این باشگاه ها براي تعيين ميزان و نوع جرايم انضباطي مرتبط با مجوز به كميته ي انضباطي فدراسيون فوتبال ارجاع مي شوند.

باشگاه های پیکان، شمس آذر قزوین، نساجی مازندران و  هوادار با توجه به نقص مدارك بارگذاري شده در یک یا چند معيار الزامي A، حائز شرايط دريافت مجوز AFC Champions League Elite  (ACLE) تشخيص داده نشدند. اما براساس آيين نامه مجوز باشگاهي؛ این باشگاه ها شايسته دريافت مجوز ايران (Pro)  با جريمه هستند. با توجه به عدم كفايت مدارك و مستندات در برخي معيار هاي A وB، این باشگاه ها براي تعيين ميزان و نوع جرايم انضباطي مرتبط با مجوز به كميته ي انضباطي فدراسيون فوتبال ارجاع مي شود.

باشگاه های استقلال خوزستان، ذوب آهن اصفهان، صنعت نفت آبادان، مس رفسنجان و ملوان بند انزلی با توجه به نقص مدارك بارگذاري شده در چندین معيار الزامي A، حائز شرايط دريافت مجوز AFC Champions League Elite  (ACLE)  و مجوز ملي ايران (Pro)تشخيص داده نشدند. لذا این باشگاه ها براي تعيين ميزان و نوع جرايم انضباطي مرتبط با مجوز به كميته ي انضباطي فدراسيون فوتبال ارجاع مي شوند.

باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان و خاتون بم مطابق با آيين نامه مجوز باشگاهي با توجه عملكرد مطلوب باشگاه در كليه ي معيار هايA ؛ حائز شرايط دريافت مجوز AFC Women s' Champions League و ملي ايران برای لیگ برتر بانوان تشخيص داده شدند.

باشگاه های پیکان و شهرداری سیرجان با توجه به نقص مدارك بارگذاري شده در يك یا چند معيار الزامي A، حائز شرايط دريافت مجوز  AFC Women s' Champions League تشخيص داده نشدند. اما براساس آيين نامه مجوز باشگاهي؛ این باشگاه ها شايسته دريافت مجوز ملي ايران برای لیگ برتر بانوان هستند.

باشگاه های مس سونگون، گیتی پسند و آلومینیوم اراک با توجه به نقص مدارك بارگذاري شده در يك یا چند معيار الزاميA، حائز شرايط دريافت مجوزAFC Futsal Championship Leagueتشخيص داده نشدند.

مطابق آئین نامه ی مجوز باشگاهی، باشگاه می تواند ظرف مدت پنج روز به رای هیات بدوی مجوز اعتراض نماید. اعتراضات هفته آینده در هیات استیناف مجوز باشگاهی بررسی خواهد شد. جزئیات نظر اعضای هیات بدوی در کلیه معیارهای مورد نیاز اخذ مجوز برای کلیه باشگاه های متقاضی ارسال شده است. مطابق آئین نامه ی مجوز باشگاهی کلیه تصمیمات هیات بدوی امروز به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا می رسد.