ابلاغ دستورالعمل پیشنهادی سازمان لیگ درباره جلوگیری از حاشیه های غیرمتعارف به ارکان قضایی

ساعت 11:02 جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

رئیس فدراسیون در نامه ای به روسای کمیته های انضباطی،اخلاق و استیناف فدراسیون،دستورالعمل پیشنهادی سازمان لیگ کشور درباره جلوگیری از حاشیه های غیرمتعارف را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،مهدی تاج،رئیس فدراسیون در نامه ای به روسای کمیته های انضباطی،اخلاق و استیناف نوشت:

احتراما با عنایت به بند 10 از ماده 35 و همچنین بند 3 از ماده 78 اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران،وفق مصوبه شماره 140352124 مورخ 1403/01/28 هیات محترم رئیسه فدراسیون فوتبال،دستورالعمل پیشنهادی سازمان لیگ کشور درباره جلوگیری از حاشیه های غیرمتعارف،صدور اعلامیه،بیانیه،اطلاعیه و مصاحبه های غیرفنی و خارج از حوزه مسولیت مقامات و ارکان رسمی باشگاهها و اشخاص مرتبط با آنان در کلیه لیگ های کشور،قبل از مسابقه،حین مسابقه،پس از مسابقه،داخل یا خارج ورزشگاه که برخلاف مقررات جاری صورت پذیرد،تخلف محسوب می شود.

بدیهی است،ارکان محترم قضایی بر حسب گزارش های واصله از سوی مبادی ذیربط در اسرع وقت نسبت به رسیدگی در چارچوب صلاحیت های مقرر اقدام و طبق آیین نامه های مربوطه اتخاذ تصمیم خواهند کرد.