اعلام برنامه مسابقات هفته های بیست و چهارم تا بیست و ششم لیگ دسته دوم

ساعت 16:42 شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

برنامه مسابقات هفته های بیست و چهارم تا بیست و ششم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل 1403-1402 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته بیست و چهارم
دوشنبه 10 اردیبهشت
شهدا رزکان البرز -چوکای تالش- ساعت 16:45- ورزشگاه انقلاب کرج
پاس همدان -فولاد نوین اهواز- ساعت 16:45- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
کیان سام بابل -شهرداری بندرعباس- ساعت 16:45- ورزشگاه شهدا ساری
آینده سازان اردبیل -شهرداری بم- ساعت 16:45- ورزشگاه تختی اردبیل
نیروی زمینی تهران -شهدا بابلسر- ساعت 16:45- ورزشگاه غدیر تهران
سپید رود رشت -یاران سلامت ایرانیان- ساعت 16:45- ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری ماهشهر -ستارگان بهمن جوان - ساعت 17:15- ورزشگاه اختصاصی نفت امیدیه

سه شنبه 11 اردیبهشت
کیا تهران -بعثت کرمانشاه- ساعت 16:45- ورزشگاه بعثت تهران
شهرداری نوشهر -کویر مقوا تهران- ساعت 16:45- ورزشگاه شهدا نوشهر
نود ارومیه -اسپاد الوند تهران- ساعت 16:45- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
شهید قندی یزد -شناور سازی قشم- ساعت 16:45- ورزشگاه شهید نصیری یزد
سرخ پوشان نوین اطلس طلائی -اترک - ساعت 16:45- ورزشگاه پتروشیمی مهاجران
فولاد هرمزگان -آریان همدان- ساعت 17:15- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس


هفته بیست و پنجم
دوشنبه 17 اردیبهشت
کیان سام بابل -نیرو زمینی تهران- ساعت 17- ورزشگاه شهدا ساری
شهرداری بم -شهدا بابلسر- ساعت 17- ورزشگاه فجر  بم
ستارگان بهمن جوان -آینده سازان اردبیل- ساعت 17- ورزشگاه مرغوبکار تهران 
چوکای تالش -سپید رود رشت- ساعت 17- ورزشگاه پوریای ولی تالش
شهرداری بندرعباس -پاس همدان- ساعت 17- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
فولاد نوین اهواز -شهدا رزکان البرز - ساعت 17- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
یاران سلامت ایرانیان -شهرداری ماهشهر- ساعت 17- ورزشگاه شباهنگ شهریار

سه شنبه 18 اردیبهشت
شهید قندی یزد -کیا تهران- ساعت 17- ورزشگاه شهید نصیری یزد
آریان همدان -بعثت کرمانشاه - ساعت 17- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
نیکا پارس چالوس -سرخ پوشان نوین اطلس طلایی- ساعت 17- ورزشگاه شهدا تجن کلا چالوس
اترک بجنورد -نود ارومیه - ساعت 17- ورزشگاه مرغوبکار تهران
اسپاد الوند تهران -شهرداری نوشهر- ساعت 17- ورزشگاه بعثت تهران
کویر مقوا تهران -فولاد هرمزگان- ساعت 17- ورزشگاه شباهنگ شهریار

هفته بیست و ششم
دوشنبه 24 اردیبهشت
نیروی زمینی تهران-شهرداری بم- ساعت 17- ورزشگاه غدیر تهران
شهدای بابلسر-ستارگان بهمن جوان- ساعت 17- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهرداری ماهشهر-چوکای تالش- ساعت 17- ورزشگاه اختصاصی نفت امیدیه
پاس همدان-کیان سام بابل- ساعت 17- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
آینده سازان اردبیل-یاران سلامت ایرانیان- ساعت 17- ورزشگاه تختی اردبیل
سپیدرود رشت-فولاد نوین اهواز- ساعت 17- ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهدای رزکان البرز-شهرداری بندرعباس- ساعت 17- ورزشگاه انقلاب کرج
سه شنبه 25 اردیبهشت
کیا تهران-آریان همدان- ساعت 17- ورزشگاه بعثت تهران
بعثت کرمانشاه-کویر مقوا تهران- ساعت 17- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
شهرداری نوشهر-اترک بجنورد- ساعت 17- ورزشگاه شهداء نوشهر
نود ارومیه-نیکا پارس چالوس- ساعت 17- ورزشگاه تختی ارومیه
فولاد هرمزگان-اسپاد الوند تهران- ساعت 17- ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
سرخ پوشان نوین اطلس طلائی-شناور سازی قشم- ساعت 17- ورزشگاه پترو شیمی  مهاجران