كارگاه افسران ايمني و امنيتي

ساعت 12:29 پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲

گارگاه آموزشي افسران ايمني و امنيتي باشگاه هاي ليگ برتر و ليگ يك در محل سالن همايش هاي مركز ملي فوتبال ايران با حضور محمد مازن مدرس AFC برگزار شد.