اعلام نحوه صعود و سقوط تیم های در مرحله اول لیگ دسته سوم

ساعت 14:48 سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲

نحوه صعود و سقوط تیم های در مرحله اول لیگ دسته سوم باشگاه های کشور فصل 1403-1402 اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، در پایان مسابقات مرحله اول لیگ دسته سوم، تیم های اول و دوم جداول رده بندی گروه های شش گانه( جمعا 12 تیم) به صورت مستقیم به مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور در فصل جاری 1403-1402 صعود خواهند کرد.
در پایان مسابقات مرحله اول لیگ دسته سوم، تیم های سوم، چهارم و پنجم جداول رده بندی گروه های شش گانه( مجموعا 18 تیم) در مرحله اول فصل آینده( 1404-1403) حضور خواهند داشت.
در پایان مسابقات مرحله اول لیگ دسته سوم، تیم های ششم به بعد تا انتهای جداول رده بندی گروه های شش گانه به مسابقات لیگ استان خود سقوط می کنند.