اعلام برنامه مسابقات هفته های هشتم تا یازدهم ليگ دسته اول امید

ساعت 12:03 سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲

برنامه مسابقات هفته های هشتم تا یازدهم ليگ دسته اول امید درگروه های سه گانه باشگاه های کشور فصل 1403-1402 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات در گروه های سه گانه به شرح زیر است:

گروه اول:
هفته دهم
سه شنبه 21 آذر
رایکا بابل -پادساری- ساعت 14- ورزشگاه چمران آمل 
پرسپولیس قائمشهر- نود ارومیه- ساعت 14- ورزشگاه سیمرغ قائمشهر
نیکاپارس چالوس - سپیدرود رشت - ساعت 14- ورزشگاه شهدا چالوس
چهارشنبه 22 آذر
وشتانی آمل -اروم کیا ارومیه- ساعت 14- ورزشگاه چمران آمل
هفته یازدهم
دوشنبه 27 آذر
نود ارومیه - نیکا پارس چالوس- ساعت 13:45- ورزشگاه تختی ارومیه
سه شنبه 28 آذر
گسترش فوتبال تبریز - رایکا بابل- ساعت 13:45- ورزشگاه سردرود تبریز
پاد ساری- پرسپولیس قائمشهر- ساعت 13:45- ورزشگاه شهدا ماکران میاندرود
سپیدرود رشت-  وشتانی آمل - ساعت 13:45- ورزشگاه سردار جنگل رشت

گروه دوم
هفته هشتم
جمعه 24 آذر
مس شهر بابک- گل گهر سیرجان- ساعت 14- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
آبی پوشان اراک- آرامش مشهد- ساعت 14- ورزشگاه پنج مرداد اراک
شنبه 25 آذر
مقاومت کوثر تهران- استقلال تهران- ساعت 14- ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
فجر شهید سپاسی- طلاییه شیراز- ساعت 16- ورزشگاه دستغیب شیراز

هفته نهم
پنجشنبه 30 آذر
مقاومت کوثر تهران -فجر شهید سپاسی- ساعت 13:45- ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
جمعه اول دی
آرامش مشهد- مس شهر بابک- ساعت 13:45- ورزشگاه 22 بهمن مشهد
شنبه 2 دی
طلاییه شیراز -آبی پوشان اراک- ساعت 13- ورزشگاه دستغیب شیراز

استقلال تهران -گل گهر سیرجان- ساعت 13:45- ورزشگاه امام رضا تهران
 گروه سه

مس شهر بابک- گل گهر سیرجان- ساعت 14- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
آبی پوشان اراک- آرامش مشهد- ساعت 14- ورزشگاه پنج مرداد اراک
هفته هشتم
پنجشنبه 23 آذر
نفت امیدیه -استقلال خوزستان - ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی امیدیه امیدیه
جمعه 24 آذر
ماهان فسا -شهرراز شیراز - ساعت 14- ورزشگاه تختی فسا
هیئت فوتبال الیگودرز- فولاد یاسوج- ساعت 14- ورزشگاه شهید گودرزی الیگودرز
مدافعان حرم کرمانشاه -شاهین تابان بوشهر- ساعت 14- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

هفته نهم
چهارشنبه 29 آذر
شهرراز شیراز- استقلال خوزستان - ساعت 13- ورزشگاه دستغیب شیراز
جمعه اول دی
ماهان فسا - هیئت فوتبال الیگودرز - ساعت 14- ورزشگاه تختی فسا
شاهین تابان بوشهر -نفت امیدیه- ساعت 14- ورزشگاه بهشتی1 بوشهر
فولاد یاسوج-   مدافعان حرم کرمانشاه - ساعت 14- ورزشگاه تختی یاسوج