اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ برتر بانوان

ساعت 16:12 یک شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲

برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور فصل 1403-1402 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته پنجم
جمعه 24 آذر
پالایش گاز ایلام-آوا تهران - ساعت 13- ورزشگاه عدالت ایلام
سپاهان اصفهان-شهرداری سیرجان- ساعت 13- ورزشگاه باغ فردوس اصفهان
 پیکان تهران - ملوان بندرانزلی- ساعت 13- ورزشگاه پیکان پیکانشهر
خاتون بم_ نماینده البرز- ساعت 13- ورزشگاه فجر بم
کانی کردستان_ فرا ایساتیس کران فارس- ساعت 13- ورزشگاه ملک نیا سنندج

هفته ششم
جمعه اول دی
سپاهان اصفهان - خاتون بم - ساعت 13- ورزشگاه باغ فردوس اصفهان
شهرداری سیرجان- پالایش گاز ایلام- ساعت 13- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
فرا ایساتیس کران فارس-پیکان تهران- ساعت 13- ورزشگاه بعثت شیراز
ملوان بندرانزلی-نماینده البرز- ساعت 13- ورزشگاه سردارجنگل رشت
آوا تهران -کانی کردستان- ساعت 13- ورزشگاه کارگران تهران

هفته هفتم
جمعه 8 دی
پیکان تهران- آوا تهران- ساعت 13- ورزشگاه پیکان پیکانشهر
خاتون بم- ملوان بندرانزلی - ساعت 13- ورزشگاه فجر بم
نماینده البرز _ فرا ایساتیس کران فارس- ساعت 13- ورزشگاه انقلاب کرج
پالایش گاز ایلام_ سپاهان اصفهان - ساعت 13- ورزشگاه عدالت ایلام
کانی کردستان- شهرداری سیرجان- ساعت 13- ورزشگاه  ملک نیا سنندج

هفته هشتم
جمعه 15 دی
پالایش گاز ایلام - خاتون بم- ساعت 13- ورزشگاه  عدالت ایلام
شهرداری سیرجان-پیکان تهران - ساعت 13- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان
 فرا ایساتیس کران فارس-_ ملوان بندرانزلی- ساعت 13- ورزشگاه بعثت شیراز
آوا تهران- نماینده البرز- ساعت 13- ورزشگاه کارگران تهران
سپاهان اصفهان-کانی کردستان- ساعت 13- ورزشگاه باغ فردوس اصفهان

هفته نهم
جمعه 22 دی
پیکان تهران - سپاهان اصفهان- ساعت 13- ورزشگاه پیکان پیکانشهر
ملوان بندرانزلی-آوا تهران - ساعت 13- ورزشگاه سردار جنگل رشت
 خاتون بم - فرا ایساتیس کران فارس- ساعت 13- ورزشگاه فجر بم
نماینده البرز-شهرداری سیرجان- ساعت 13- ورزشگاه انقلاب کرج
کانی کردستان-پالایش گاز ایلام- ساعت 13- ورزشگاه ملک نیا سنندج