برنامه مسابقات معوقه هفته سوم و هفته های پنجم و ششم لیگ دسته سه اعلام شد

ساعت 15:51 دو شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

برنامه مسابقات معوقه هفته سوم، برنامه دیدارهای هفته های پنجم و ششم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور فصل 1403-1402 اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

معوقه هفته سوم:

سه شنبه 7 آذر

چهارباغ البرز-شادکام نوین مشهد- ساعت 14- ورزشگاه  سردارسلیمانی شهریار

عقاب شیراز-سنگ آهن بافق- ساعت 14- ورزشگاه  پایگاه شکاری     شیراز

پنجشنبه 9 آذر

الوند نوین همدان-کشاورز دزفول- ساعت 14- ورزشگاه     قدس     همدان

 

هفته پنجم

دوشنبه 6 آذر

پشتیبانی نزاجا- ملوان تهران- ساعت 14- ورزشگاه     ثامن مشهد

چالاسنگسر سمنان - قراخیل قائمشهر- ساعت 14- ورزشگاه  ولایت     سمنان

مقاومت بسیج- آکادمی علیرضا- ساعت 14- ورزشگاه  5آذر     تهران

آسمان گلستان -پیام انتظاربجنورد- ساعت 14- ورزشگاه      تختی     کردکو

ستاره شهر مازندران- پیام کوثر تهران- ساعت 14- ورزشگاه  امام خمینی   محمود آباد

مهررضوی مشهد- امیران دامغان- ساعت 14- ورزشگاه     آزادی     تربت حیدریه

شاهین تهران-لاچین سنتر جلفا- ساعت 14- ورزشگاه    شاهین     تهران

عقاب تبریز- امید تازه آباد چاف - ساعت 14- ورزشگاه  شهرداری     تبریز

اتحاد محمدیاری- زنجان رود- ساعت 14- ورزشگاه  تختی  نقده

کشت وصنعت پادیان- پاس گیلان- ساعت 14- ورزشگاه       پوریاولی خلخال

دنیای طیور ابهر- مقاومت تبریز- ساعت 14- ورزشگاه      دانشگاه ابهر ابهر

شهرداری اردبیل- بلندپایه یادمان تهران- ساعت 14- ورزشگاه       تختی     اردبیل

 

شنبه یازده آذر

نوینوقم-ابرسنگ آمل- ساعت 14- ورزشگاه  حیدریان   قم

مهر خلیج-شادکام نوین مشهد- ساعت 14- ورزشگاه  شباهنگ     شهریار

گلچین رباط کریم-شهرداری قائمشهر- ساعت 14- ورزشگاه       شهدای رباط کریم تهران

سفید جامگان مشهد-آبی پوشان کاشان- ساعت 14- ورزشگاه       ثامن مشهد

شاهین گرجی محله-آبی پوشان روشن- ساعت 14- ورزشگاه       تختی     بهشهر

سردار زند ملایر-سرخ آبی لرستان- ساعت 14- ورزشگاه  روحیان     ملایر

خیبر نوین خرم آباد-آلومینیوم اراک ب- ساعت 14- ورزشگاه  تختی     خرم آباد

طلائی داران بوئین زهرا-الوند نوین همدان- ساعت 14- ورزشگاه       امام علی ع   بوئین زهرا

مهرگان دره شهر-شهرداری مریوان- ساعت 14- ورزشگاه  شهید کولیوند  دره شهر

سپاهان درود-ستارگان آباده فارس- ساعت 14- ورزشگاه  شهید سلیمانی درود درود

آبی پوشان زیدون –ستارگان 81کرمانشاه- ساعت 14- ورزشگاه       شهیدغلامپور زیدون

یکشنبه 12 آذر

مردان پاشا البرز-باتیس تهران- ساعت 14- ورزشگاه  عطرسیب     تهران

چهارشنبه 8 آذر

گلپایگان -قلعه رئیسی- ساعت 14- ورزشگاه  کارگران گلپایگان

استقلال شوش- سرخپوشان برازجان  - ساعت 14- ورزشگاه  تختی     شوش

نفت وگازاهواز- تام بویراحمد- ساعت 14- ورزشگاه  امام رضا     اهواز

گسارجبری-ارشاد نوین گله دار- ساعت 14- ورزشگاه  شهیدبهشتی     بوشهر

شاهین بهمئی-سپاهان نوین ایذه- ساعت 14- ورزشگاه  تختی بهمئی

 

دوشنبه 13 آذر

زاهدان-نفت وگاز زاگرس- ساعت 14- ورزشگاه  الغدیر     زاهدان

سیبه کوخرد بستک-سنگ آهن بافق   - ساعت 14- ورزشگاه  تختی کوخرد   بستک

ایمان سبز شیراز- مس نوین رفسنجان- ساعت 14- ورزشگاه       دستغیب  شیراز

عقاب شیراز- تام پارسه هشت بهشت- ساعت 14- ورزشگاه  پایگاه شکاری  شیراز

منتخب کیش-پرسپولیس شیراز- ساعت 14- ورزشگاه  م المپیک     کیش

شاهین صحنه کرمانشاه-کشاورزدزفول- ساعت 14- ورزشگاه     قلی وند  کنگاور

 

 

هفته ششم

یکشنبه 12 آذر

قراخیل قائمشهر- پشتیبانی نزاجا- ساعت 14- ورزشگاه  شهدا قراخیل   قائمشهر

ملوان تهران- ستاره شهر مازندران- ساعت 14- ورزشگاه  متعاقبا     شهریار

پیام کوثر تهران- آسمان گلستان- ساعت 14- ورزشگاه  بهار تهران

آکادمی علیرضا –داماش پارسه- ساعت 16:20- ورزشگاه  سیمرغ     سیمرغ

امیران دامغان-پیام انتظار بجنورد- ساعت 14- ورزشگاه       سیدالشهدا دامغان

مهررضوی مشهد-مقاومت بسیج- ساعت 14- ورزشگاه  آزادی     تربت حیدریه

امید تازه آباد چاف- شاهین تهران- ساعت 14- ورزشگاه       شهیداملاکی   لنگرود

لاچین سنتر جلفا-مقاومت گیلان- ساعت 14- ورزشگاه  شهرداری     تبریز

بلندپایه یادمان تهران- کشت وصنعت پادیان- ساعت 14- ورزشگاه       شباهنگ شهریار

پاس گیلان- اتحاد محمدیاری- ساعت 14- ورزشگاه      سردارجنگل     رشت

زنجان رود - عقاب تبریز   - ساعت 14- ورزشگاه      پانزده خرداد     زنجان

مقاومت تبریز-شهرداری اردبیل - ساعت 14- ورزشگاه      متعاقبا     تبریز

 

پنجشنبه 16 آذر

باتیس تهران- شاهین گرجی محله- ساعت 14- ورزشگاه       مرغوبکار    تهران

آبی پوشان روشن- سفید جامگان مشهد- ساعت 14- ورزشگاه       ملارد    تهران

چهارباغ البرز-گلچین رباط کریم- ساعت 14- ورزشگاه  سردار سلیمانی  شهریار

شهرداری قائمشهر-مهرخلیج- ساعت 14- ورزشگاه      قراخیل     قائمشهر

شادکام نوین مشهد-نوینو قم- ساعت 14- ورزشگاه       امام رضا     مشهد

آلومینیوم اراک ب- سردار زند ملایر- ساعت 14- ورزشگاه  آذرآب     اراک

سرخ آبی لرستان-آبی پوشان زیدون- ساعت 14- ورزشگاه  شهید سلیمانی  درود

ستارگان 81کرمانشاه- سپاهان درود- ساعت 14- ورزشگاه  آزادی     کرمانشاه

الوند نوین همدان-مهرگان دره شهر- ساعت 14- ورزشگاه  قدس     همدان

شهرداری مریوان- شاهین صحنه کرمانشاه- ساعت 14- ورزشگاه       زاگرس  مریوان

ستارگان آباده فارس- طلائی داران بوئین زهرا- ساعت 14- ورزشگاه     شهدای آباده   آباده

کشاورزدزفول-خیبر نوین خرم اباد- ساعت 14- ورزشگاه    شهدای شهرداری     بهبهان

ابرسنگ آمل -مردان پاشا البرز- ساعت 14- ورزشگاه       چمران     آمل

 

 

چهارشنبه 15 آذر

قلعه رئیسی-شاهین لردگان- ساعت 14- ورزشگاه  آزادی    دهدشت

سپاهان نوین ایذه- گسارجبری- ساعت 14- ورزشگاه    تختی قلعه تل   ایذه

آدرین بحرکازرون-نفت وگاز اهواز  - ساعت 14- ورزشگاه       شهدای کازرون    کازرون

تام بویراحمد- استقلال شوش- ساعت 14- ورزشگاه      تختی     یاسوج

سرخپوشان برازجان- گلپایگان- ساعت 14- ورزشگاه  شهیدمهدوی     برازجان

شنبه 18 آذر

سنگ آهن بافق -زاهدان- ساعت 14- ورزشگاه     شهدای سنگ آهن     بافق

نفت وگاز زاگرس- منتخب کیش - ساعت 14- ورزشگاه  تختی     فیروز آباد

بخشان سراوان-عقاب شیراز- ساعت 14- ورزشگاه      شهیدجنگی زهی     سراوان

تام پارسه هشت بهشت-ایمان سبزشیراز- ساعت 14- ورزشگاه       تختی     اصفهان

یکشنبه 19 آذر

مس نوین رفسنجان- سیبه کوخرد بستک- ساعت 14- ورزشگاه       شهدای مس رفسنجان   رفسنجان