اطلاعیه سازمان لیگ درمورد بلیط فروشی الکترونیکی در فصل آینده

ساعت 13:35 چهار شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد بلیط فروشی الکترونیکی در فصل آینده لیگ برتر فوتبال 1403-1402 اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:کلیه باشگاه های لیگ برتربه منظور ساماندهی وضعیت بلیط فروشی و ارائه خدمات مطلوب به هواداران موظف هستند در فصل اینده لیگ برتر فوتبال ایران نسبت به اتصال به شبکه فروش بلیط الکترونیکی اقدام نمایند. 
در این رابطه هر باشگاهی که این فرایند را اجرای ننماید حق میزبانی آن سلب و بازی در محل دیگری برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است که از فصل آینده صدور هرگونه بلیط (غیر الکترونیکی )،(کاغذی) ممنوع می باشد.در این خصوص باشگاه ها موظف هستند افرادی را به عنوان راهنما در اختیار گرفته تا نسبت به جانمایی تماشاگران جهت استقرار در صندلی های مشخص شده طبق شماره درج شده بر روی بلیط الکترونیکی اقدام نمایند. بدیهی است هزینه این افراد از محل در آمد بلیط فروشی توسط باشگاه پرداخت خواهد شد.