مداحی بر سر مزار سردار شهید سلیمانی

ساعت 11:14 سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱

حجت اله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران به همراه مديران و مسئولان سازمان لیگ بر سرمزار سردار سپهبد شهيد سلیمانی حاضر شدند و به این شهيد بزرگوار و همرزمانش ادای احترام کردند.عبدالله علی بیگی هم در این مراسم مداحی انجام داد.