قائدی: سلام به زندگی نه به اعتیاد

ساعت 22:17 پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

بازیکنان استقلال هم علیه اعتیاد صحبت کردند