بازیکنان پرسپولیس :همه باهم نه به اعتیاد

ساعت 21:01 پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

بازیکنان پرسپولیس به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر شعار همه با هم نه به اعتیاد سر دادند.