برنامه مسابقات از هفته هفتم تا نهم لیگ قهرمانی نوجوانان اعلام شد

ساعت 12:00 شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸

برنامه مسابقات از هفته هفتم تا نهم لیگ قهرمانی نوجوانان باشگاه های کشور در گروه های پنجگانه فصل 99-98 اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
گروه یک
هفته هفتم:
پنجشنبه 9 آبان 98
نساجی مازندران -پدیده مشهد - ساعت 14:15- ورزشگاه وطنی قائمشهر
متین بابل- شهروند نور- ساعت 14:15- ورزشگاه شهدائ بیشه سر بابل
استیل البرز آق قلا- سرخپوشان ساری- ساعت 14:15- ورزشگاه شهداء آق قلا
هفته هشتم
پنجشنبه 16 آبان 98
پدیده مشهد- شهروند نور- ساعت 14:15- ورزشگاه تختی مشهد
نساجی مازندران- استیل البرز آق قلا- ساعت 14:15- ورزشگاه وطنی قائمشهر
سرخپوشان ساری- متین بابل- ساعت 14:15- ورزشگاه متقی ساری
هفته نهم
پنجشنبه 23 آبان 98
استیل البرز آق قلا- پدیده مشهد - ساعت 14:15- ورزشگاه شهدا آق قلا
شهروند نور- سرخپوشان ساری - ساعت 14:15- ورزشگاه بهشتی محمود آباد 
متین بابل- نساجی مازندران - ساعت 14:15- ورزشگاه شهدا بیشه سر بابل

گروه 2
هفته ششم
پنجشنبه 9 آبان 98
تراکتوری سازی تبریز- ملوان نوین انزلی- ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی تراکتور تبریز
افشید قم- شهرداری اردبیل- ساعت 14:15- ورزشگاه تختی قم
ماشین سازی تبریز- شهرداری رشت- ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی تراکتور تبریز
هفته هفتم
پنجشنبه 16 آبان 98
شهرداری اردبیل- سپاهان گیلان- ساعت 14:15- ورزشگاه علی دایی اردبیل
ملوان نوین انزلی- ماشین سازی تبریز- ساعت 14:15- ورزشگاه ابکار انزلی
شهرداری رشت- افشید قم- ساعت 14:15- ورزشگاه عضدی رشت
هفته هشتم
پنجشنبه 23 آبان 98
تراکتورسازی تبریز- ماشین سازی تبریز - ساعت 14 – ورزشگاه اختصاصی تراکتور تبریز
شهرداری رشت – سپاهان گیلان - ساعت 14 – ورزشگاه عضدی رشت
ملوان نوین انزلی- افشید قم - ساعت 14 – ورزشگاه آبکنار انزلی
گروه 3
هفته هفتم
پنجشنبه 9 آبان 98
فجر سپاسی شیراز-  مقاومت تهران- ساعت 14:30- ورزشگاه دستغیب شیراز
سپاهان اصفهان- ذوب آهن اصفهان- ساعت 14:30- ورزشگاه صفائیه صفائیه
عقاب زاگرس کرمانشاه- شهرداری سقز - ساعت 14:30- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
هفته هشتم
پنجشنبه 16 آبان 98
مقاومت تهران-ذوب آهن اصفهان- ساعت 14:30- ورزشگاه 5 آذر تهران
فجر سپاسی شیراز-عقاب زاگرس کرمانشاه- ساعت 14:30- ورزشگاه دستغیب شیراز
شهرداری سقز- سپاهان اصفهان- ساعت 14:30- ورزشگاه تختی سقز
هفته نهم
پنجشنبه 23 آبان 98
عقاب زاگرس کرمانشاه – فجرشهید سپاسی - ساعت 14:15- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
سپاهان اصفهان – فجرشهید سپاسی - ساعت 14:15- ورزشگاه صفائیه صفائیه
ذوب آهن اصفهان – شهرداری سقز - ساعت 14:15- ورزشگاه شفق اصفهان
گروه 4
هفته ششم
پنجشنبه 9 آبان 98
شاهین شهرداری بوشهر- عمران اندیمشک- ساعت 15 – ورزشگاه بهشتی بوشهر
امید گناوه- ملی حفاری ایران - ساعت 15 – ورزشگاه سراجی گناوه
پارس برازجان- نفت اهواز- ساعت 15 – ورزشگاه تختی برازجان
هفته هفتم
پنجشنبه 16 آبان 98
ملی حفاری اهواز- فولاد خوزستان- ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی اهواز
عمران اندیمشک- پارس برازجان- ساعت 14:15- ورزشگاه سروندی اندیمشک
نفت اهواز- امید گناوه- ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی اهواز
هفته هشتم
پنجشنبه 23 آبان 98
شاهین شهرداری بوشهر- پارس برازجان - ساعت 14:30- ورزشگاه بهشتی بوشهر
عمران اندیمشک- امید گناوه - ساعت 14:30- ورزشگاه سروندی اندیمشک
نفت اهواز – فولاد خوزستان - ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی اهواز

گروه 5
هفته ششم
پنجشنبه 9 آبان 98
آوای میناب جدید- دهخدا زاهدان- ساعت 14:45- ورزشگاه شهید امینی بندر عباس
بهمن شیراز-نوین فولاد یزد- ساعت 14:45- ورزشگاه دستغیب شیراز
البدر بندر کنگ- گل گهر سیرجان- ساعت 14:45- ورزشگاه اختصاصی بندر کنگ
هفته هفتم
جمعه 17 آبان 98
نوین فولاد یزد- مس کرمان- ساعت 14:15- ورزشگاه کارگران یزد
دهخدا زاهدان- البدر بندر کنگ- ساعت 14:15- ورزشگاه المپیک زاهدان
گل گهر سیرجان- بهمن شیراز- ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی سیرجان
هفته هشتم
جمعه 24 آبان 98
آوای میناب جدید – البدر بندرکنگ - ساعت 14:15- ورزشگاه شهید امینی بندرعباس
گل گهرسیرجان – مس کرمان - ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی سیرجان
دهخدا زاهدان – بهمن شیراز - ساعت 14:15- ورزشگاه المپیک زاهدان