لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 ملوان بندر انزلي 0 قشقایی شیراز 1 1399/09/02 15:00
week 18 قشقایی شیراز 0 ملوان بندر انزلي 1 1399/12/27 15:00