لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 قشقایی شیراز 3 استقلال ملاثاني 1 1399/11/26 14:00
week 31 استقلال ملاثاني 1 قشقایی شیراز 1 1400/04/06 20:30