سپيدرود - نفت تهران

ساعت 21:07 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

پديده - پيكان

ساعت 21:03 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

ذوب آهن - سياه جامگان

ساعت 21:00 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

استقلال تهران - ایرانجوان بوشهر

ساعت 18:32 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

تجلیل از دو پیشکسوت استقلال در بازی با ایرانجوان بوشهر

ساعت 15:10 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

استقلال خوزستان - تراکتورسازی

ساعت 18:20 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

ساعت 18:00 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

خونه به خونه - گسترش فولاد تبریز

ساعت 17:40 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

بادران تهران - پرسپولیس

ساعت 18:51 جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶