ابلاغ دستورالعمل تکمیلی و سقف بودجه به باشگاه های لیگ برتری

ساعت 14:11 پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

دستور العمل تکمیلی و سقف بودجه باشگاه های لیگ برتری در فصل 1403-1402 ارسالی فدراسیون فوتبال توسط سازمان لیگ به باشگاه های مربوطه ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، جلسه نهایی کارگروه ساماندهی نقل و انتقالات در تاریخ 10 خرداد 1402 با حضور اعضای این کارگروه، مشاورین حقوقی و اقتصادی و نهاد های ذیربط در محل سازمان لیگ تشکیل گردید. 
در این خصوص دستورالعمل مذکور طی نامه شماره 025453/110 مورخ 1402/3/11توسط سرپرست سازمان لیگ فوتبال ایران به شرح ذیل به باشگاه های حاضر در این دوره از رقابت های لیگ برتر ابلاغ گردید.