برنامه بازی ها پرسپوليس شيراز - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 5


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس شیراز

2 - 1

خليج فارس ميناب

1399/10/18 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

2 - 0

پرسپولیس شیراز

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس شیراز

1 - 0

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/11/01 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت فولاد اصفهان

1 - 0

پرسپولیس شیراز

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس شیراز

0 - 2

سنگ آهن بافق يزد

1399/11/14 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 1

پرسپولیس شیراز

1399/11/19 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس شیراز

2 - 1

امیدآوران مشیز کرمان

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

1 - 0

پرسپولیس شیراز

1399/12/02 14:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس شیراز

1 - 0

فولاد هرمزگان

1399/12/13 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان شمس کیش

0 - 3

پرسپولیس شیراز

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس شیراز

3 - 0

رضوانی اصفهان

1399/12/23 15:15