برنامه بازی ها استوک مرودشت - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 5


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

1 - 0

استوک مرودشت

1399/10/17 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

2 - 0

پرسپولیس شیراز

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد هرمزگان

0 - 0

استوک مرودشت

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

3 - 1

آبی پوشان شمس کیش

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رضوانی اصفهان

0 - 0

استوک مرودشت

1399/11/13 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

3 - 1

استوک مرودشت

1399/11/25 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

1 - 0

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت فولاد اصفهان

1 - 1

استوک مرودشت

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

1 - 0

سنگ آهن بافق يزد

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

2 - 0

استوک مرودشت

1399/12/23 15:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

3 - 0

امیدآوران مشیز کرمان

1399/12/28 15:00