سپاهان اصفهان

مهدي صديقيان

  • تاریخ تولد: 1375/02/16
  • سن 21 سال
  • محل تولد: اصفهان

آمار لیگ جاری

بازی ها
7
---
دقایق حضور
288
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
0
---
کارت قرمز
1 + 0
---

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه کنونی

سپاهان اصفهان
شماره پیراهن
35