پدیده خراسان

حسين زامهران

  • تاریخ تولد: 1371/01/01
  • سن 25 سال
  • محل تولد: مشهد

آمار لیگ جاری

بازی ها
24
---
دقایق حضور
1365
---
گل
2
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
3
---
کارت قرمز
0 + 0
---

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه کنونی

پدیده خراسان
شماره پیراهن
27

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
سیاه جامگان لیگ دسته یک-9394
سیاه جامگان لیگ دسته یک - 9293
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9596
سیاه جامگان ليگ برتر (خليج فارس)-9495
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9394