پدیده خراسان

مهرداد کفشگري

  • تاریخ تولد: 1366/02/12
  • سن 30 سال
  • محل تولد: قايمشهر

آمار لیگ جاری

بازی ها
14
---
دقایق حضور
1053
---
گل
2
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
3
---
کارت قرمز
0 + 0
---

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه کنونی

پدیده خراسان
شماره پیراهن
24

سوابق باشگاهی

باشگاه دوره لیگ
پدیده خراسان ليگ برتر (خليج فارس)-9596
پرسپولیس تهران ليگ برتر (خليج فارس)-9495
پرسپولیس تهران ليگ برتر (خليج فارس)-9394
پرسپولیس تهران ليگ برتر (خليج فارس)-9293
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9192
راه آهن یزدان ليگ برتر (خليج فارس)-9091