ماشین سازی تبریز

محمدحسينکنعاني زادگان

6

تاریخ تولد

1373/01/03

سن

24 سال

محل تولد

آبادان

باشگاه کنونی

ماشین سازی تبریز

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

ماشین سازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8990

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8889

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8788

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8687

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8586

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8485

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8384

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8182

ملوان بندر انزلي

جام حذفی-9394

ملوان بندر انزلي

جام حذفی-9293