ماشین سازی تبریز

محمدحسين کنعاني زادگان

6

تاریخ تولد

1373/01/03

سن

24 سال

محل تولد

آبادان

باشگاه کنونی

ماشین سازی تبریز

بازی

1

دقایق حضور

99

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

ماشین سازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8990

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8889

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8788

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8687

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8586

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8485

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8384

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-8182

ملوان بندر انزلي

جام حذفی-9394

ملوان بندر انزلي

جام حذفی-9293