ماشین سازی تبریز

رضاخالقي فر

10

تاریخ تولد

1362/06/30

سن

35 سال

محل تولد

بابل

باشگاه کنونی

ماشین سازی تبریز

بازی

0

دقایق حضور

گل

4

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

ماشین سازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

گسترش فولاد

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

گسترش فولاد

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

راه آهن تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

راه آهن تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

صنعت نفت آبادان

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

صنعت نفت آبادان

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-8990