صنعت نفت آبادان

داود نوشي صوفياني

  • تاریخ تولد: 1369/04/24
  • سن 27 سال
  • محل تولد: تبريز

آمار لیگ جاری

بازی ها
7
---
دقایق حضور
96
---
گل
0
---
گل به خودی
0
---
کارت زرد
1
---
کارت قرمز
0 + 0
---

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود. بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه کنونی

صنعت نفت آبادان
شماره پیراهن
12