ماشین سازی تبریز

ماشین سازی تبریز

بازی پیش رو

آخرین بازی

ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز
1396/07/29
2 : 2
لیگ دسته یک جدید
اکسين البرز
اکسين البرز

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
ماشین سازی 2:2 اکسين البرز 1396/07/29 لیگ دسته یک جدید
خونه به خونه 0:0 ماشین سازی 1396/07/24 لیگ دسته یک جدید
ماشین سازی 1:0 آينده سازان برق جديد فارس 1396/07/18 لیگ دسته یک جدید
شهرداري 1:0 ماشین سازی 1396/07/12 لیگ دسته یک جدید
ماشین سازی 2:1 آلومينيوم اراک 1396/07/02 لیگ دسته یک جدید

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات