نفت و گاز گچساران

نفت و گاز گچساران

بازی پیش رو

آخرین بازی

نفت و گاز گچساران
نفت و گاز گچساران
1395/12/10
1 : 1
ليگ دسته دو
نفت امیدیه
نفت امیدیه

لیست باشگاه

نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد

آخرین بازی های انجام شده

میزبان نتیجه میهمان تاریخ مسابقات
نفت و گاز گ. 1:1 نفت امیدیه 1395/12/10 ليگ دسته دو
آينده سازان برق جديد فارس 0:1 نفت و گاز گ. 1395/12/04 ليگ دسته دو
نفت و گاز گ. 1:2 بعثت کرمانشاه 1395/11/29 ليگ دسته دو
شهرداري اراک 3:2 نفت و گاز گ. 1395/11/24 ليگ دسته دو
نفت و گاز گ. 0:3 زاگرس ياسوج 1395/11/15 ليگ دسته دو

بازی های پیش رو

میزبان میهمان تاریخ مسابقات