تمرین تیم ملی ایران قبل از بازی با اسپانیا

ساعت 08:46 چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

تمرین تیم ملی اسپانیا

ساعت 08:43 چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

گزارش تصویری دیدار ایران و مراکش

ساعت 21:04 جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

حضور پرشور طرفداران برای حمایت از تیم ملی ایران

ساعت 17:02 جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

اختصاصی؛ حاشیه پیش از بازی تیم ملی ایران مقابل مراکش

ساعت 16:44 جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

اختصاصی؛ گزارش تصویری حاشیه بازی افتتاحیه جام جهانی

ساعت 19:20 پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

اعزام محموله بزرگ فرهنگی برای هواداران تیم ملی در روسیه

ساعت 20:54 چهار شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

تمرین تیم ملی در روسیه

ساعت 21:58 پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

جلسه مشترک کارگروه فرهنگی و مشوقین برای جام جهانی

ساعت 10:07 دو شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷