زمان انتشار: سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
مزایده عمومی جهت واگذاری فضاهای تبلیغاتی حاصل از تامین توپ ‏مسابقات فوتبال

مزایده عمومی جهت واگذاری فضاهای تبلیغاتی حاصل از تامین توپ ‏مسابقات فوتبال

سازمان لیگ فوتبال ایران بهره برداری انحصاری فضای تبلیغات حاصل از تامین توپ مسبقات لیگ ‏برتر و جام حذفی فصل 97-96 که توسط سازمان لیگ فوتبال برنامه ریزی و برگزار می شود را به شرح زیر از طریق ‏مزایده عم


سازمان لیگ فوتبال ایران در نظر دارد برابر مصوبه هیئت رئیسه و به منظور ایجاد شرایط برابر برای کلیه داوطلبین و ‏متقاضیان صاحب صلاحیت فنی و اداری، بهره برداری انحصاری فضای تبلیغات حاصل از تامین توپ مسبقات لیگ ‏برتر و جام حذفی فصل 97-96 که توسط سازمان لیگ فوتبال برنامه ریزی و برگزار می شود را به شرح زیر از طریق ‏مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.‏
‏1-‏ مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 30/02/96 و حداکثر تا ساعت 16 روز سه ‏شنبه مورخ 02/03/96  پس از واریز مبلغ 5000000 ریال هزینه به حساب شماره 24824462 نزد بانک ‏تجارت شعبه شهید قرنی ـ نبش پل کریمخان کد شعبه 209 تهران به نام سازمان لیگ فوتبال، به نشانی تهران ‏ـ ضلع جنوب غربی میدان شیخ بهایی ـ پلاک 26 ـ طبقه همکف ـ دفتر حراست سازمان لیگ تلفن ‏‏88049547-021 مراجعه و ضمن ارائه معرفی نامه معتبر و فیش بانکی نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام ‏نمایند.‏
‏2-‏ آخرین زمان تحویل اسناد مزایده پس از تکمیل مدارک تا ساعت 12 روز دو شنبه مورخ 08/03/96  خواهد بود.‏
‏3-‏ محل و نحوه تحویل اسناد مزایده: متقاضیان بایستی مدرک و مستند پاکت الف مشتمل بر موضوع سپرده شرکت ‏در مزایده و پاکت ب مشتمل بر مشخصات و اطلاعات عمومی، تجربه و سوابق اجرایی و توانایی مدیریت و برنامه ‏ریزی را به صورت دربسته و ممهور به مهر پیشنهاد دهنده و مدارک تکمیل شده پاکت ج مشتمل بر فرم تکمیل ‏شده پیشنهاد قیمت و اصل فیش سپرده شرکت در مزایده را به صورت دربسته و ممهور به مهر پیشنهاد دهنده ‏را جداگانه و فقط به صورت فقط حضوری به دفتر حراست سازمان لیگ آدرس مندرج در بند یک تحویل و ‏رسید رسمی دریافت نمایند.‏
‏4-‏ بررسی پیشنهادات: پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 09/03/96 به صورت دربسته و ‏ممهور به مهر پیشنهاد دهنده در کمیسیون بررسی پیشنهادات با حضور هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال، ‏اعضای کمیسیون معاملات سازمان لیگ و با نظارت بازرسین مفتوح و برابر مقررات و مقتضیات سازمان لیگ ‏تصمیم گیری می شود.‏
‏5-‏ سازمان لیگ فوتبال ایران در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.‏
‏6-‏ ارائه مدارک و سوابق و اسناد هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.‏
‏7-‏ هزینه انتشار آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مزایده می باشد.‏
‏8-‏ در صورتیکه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان لیگ ‏ضبط خواهد شد.‏
‏9-‏ شرکت های خارجی متقاضی شرکت در مزایده در صورت برنده شدن در مزایده موظف به رعایت قوانین و ‏مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط بوده و بایستی مجوز مربوطه را در ‏پاکت ب ارائه و در تمامی مراحل با نظارت ناظر تعیین شده از سوی سازمان لیگ فعالیت خواهند کرد.‏
‏10- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.‏


‏                   ‏‎             ‎‏                                                      سازمان لیگ فوتبال ‏ایران

کلید واژه ها : لیگ- توپ- مزایده
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.