زمان انتشار: سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
آگهی مزایده عمومی برای واگذاری یک ست کامل ‏LED‏ تبلیغاتی(نوبت دوم)‏

آگهی مزایده عمومی برای واگذاری یک ست کامل ‏LED‏ تبلیغاتی(نوبت دوم)‏

سازمان لیگ فوتبال ایران در نظر دارد یک ست کامل ‏LED‏ به مساحت پنل های ال ای دی 68/759 ‏متر مربع را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.‏

سازمان لیگ فوتبال ایران در نظر دارد برابر مصوبه هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال و به منظور ایجاد شرایط برابر ‏برای کلیه متقاضیان صاحب صلاحیت فنی و اداری، یک ست کامل ‏LED‏ به مساحت پنل های ال ای دی 68/759 ‏متر مربع را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.‏
‏1-‏ مهلت دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 30/2/96 و حداکثر تا ساعت 16 روز سه ‏شنبه مورخ 02/03/96 پس از واریز مبلغ 000/000/5 ریال هزینه به حساب شماره 24824462 نزد بانک ‏تجارت شعبه شهید قرنی ـ نبش پل کریمخان کد شعبه 209 تهران به نام سازمان لیگ فوتبال، به نشانی تهران ‏ـ ضلع جنوب غربی میدان شیخ بهایی ـ پلاک 26 ـ طبقه همکف ـ دفتر حراست سازمان لیگ تلفن ‏‏88049547-021 مراجعه و ضمن ارائه معرفی نامه معتبر و فیش بانکی نسبت به دریافت اوراق شرایط و اسناد ‏مزایده اقدام نمایند.‏
‏2-‏ آخرین زمان تحویل اسناد مزایده پس از تکمیل مدارک تا ساعت 12 روز دو شنبه مورخ 08/03/96  خواهد بود.‏
‏3-‏ محل و نحوه تحویل اسناد مزایده: متقاضیان بایستی مدرک و مستند پاکت الف مشتمل بر موضوع سپرده شرکت ‏در مزایده و پاکت ب مشتمل بر فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و اصل فیش سپرده شرکت در مزایده را به ‏صورت دربسته و ممهور به مهر پیشنهاد دهنده را به صورت فقط حضوری به دفتر حراست سازمان لیگ آدرس ‏مندرج در بند یک تحویل و رسید رسمی دریافت کنند.‏
‏4-‏ بررسی پیشنهادات: پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ 09/03/96  به صورت دربسته و ‏ممهور  به مهر پیشنهاد دهنده در کمیسیون بررسی پیشنهادات با حضور ریاست فدراسیون، هیأت رئیسه سازمان ‏لیگ فوتبال، اعضای کمسیون معاملات سازمان لیگ و با نظارت بازرسین مفتوح و برابر مقررات و مقتضیات ‏سازمان لیگ تصمیم گیری می شود.‏
‏5-‏ سازمان لیگ فوتبال ایران در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.‏
‏6-‏ ارائه مدارک و سوابق و اسناد هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.‏
‏7-‏ در صورتیکه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان لیگ ‏ضبط خواهد شد.‏
‏8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.‏
‏9- هزینه انتشار آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مزایده می باشد.‏


‏                   ‏‎             ‎‏                                                      سازمان لیگ فوتبال ‏ایران
 
کلید واژه ها : لیگ- مزایده- بازی- الی ایی دی
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.