زمان انتشار: ۱۲:۰۸ شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴
اعلام برنامه هفته هجدم تا سی و دوم و معوقه هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور

اعلام برنامه هفته هجدم تا سی و دوم و معوقه هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته هجدم تا سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل 95-94 را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه رقابتها به شرح زیر است:
هفته هجدهم دوشنبه 94/9/16
پاس همدان  -   گیتی پسند اصفهان -ساعت14-ورزشگاه قدس همدان
مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز-ساعت 14-ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
خیبر خرم آباد -  نفت مسجد سلیمان-ساعت14-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گل گهر سیرجان -   پارسه تهران -ساعت14-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
فولاد یزد -  ایرانجوان بوشهر-ساعت 14 -ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه بابل -      شهرداری اردبیل -ساعت  14-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
آلومینیوم اراک -      فجر سپاسی شیراز -ساعت   14-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
پیکان تهران  -      مس کرمان  -ساعت 14- ورزشگاه شهدا شهر قدس تهران
آلومینیوم هرمزگان -  نساجی مازندران -ساعت    14:15  خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان -  داماش گیلان   -ساعت        14:30-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته نوزدهم یکشنبه 94/9/22
مس کرمان -  پاس همدان -ساعت14 -ورزشگاه نوزدهم امام علی کرمان
نفت مسجد سلیمان -  فولاد یزد-ساعت 14:15-ورزشگاه نوزدهم شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان 
سه شنبه 94/9/24
داماش گیلان –  خونه به خونه بابل-ساعت14-ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
ماشین سازی تبریز-گل گهر سیرجان-ساعت14-ورزشگاه تختی تبریز
فجر سپاسی شیراز   -  صنعت نفت آبادان -ساعت 14-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس 
نساجی مازندران -   خیبر خرم آباد-ساعت14-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
گیتی پسند اصفهان -  مس رفسنجان -ساعت14-ورزشگاه آرارات اصفهان
شهرداری اردبیل  -     پیکان تهران-ساعت14-ورزشگاه تختی اردبیل
پارسه تهران -      آلومینیوم هرمزگان-ساعت14-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ایرانجوان بوشهر -     آلومینیوم اراک-ساعت 14:15 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
جمعه 94/9/27 معوقه هفته پنجم
پاس همدان –نفت مسجد سلیمان-ساعت 14-ورزشگاه قدس همدان
هفته بیستم پنجشنبه94/10/3
مس رفسنجان-گل گهر سیرجان  -ساعت 14-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
نساجی مازندران  - فولاد یزد -ساعت 14-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
فجر سپاسی شیراز -  خونه به خونه بابل-ساعت 14-ورزشگاه حافظیه شیراز 
پارسه تهران -      خیبر خرم آباد-ساعت14-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
داماش گیلان – پیکان تهران -ساعت 14--ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
شهرداری اردبیل  -   پاس همدان  -ساعت14-ورزشگاه تختی اردبیل 
ماشین سازی تبریز- آلومینیوم هرمزگان-ساعت 14-ورزشگاه تختی تبریز  
گیتی پسند اصفهان -  مس کرمان-ساعت14 -ورزشگاه آرارات اصفهان
نفت مسجد سلیمان -  آلومینیوم اراک-ساعت14:15-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
ایرانجوان بوشهر -     صنعت نفت آبادان-ساعت14:15 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته بیست و یکم پنجشنبه 94/10/24
آلومینیوم اراک-نساجی مازندران-ساعت  14  -ورزشگاه امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان   -   گیتی پسند اصفهان-ساعت   14-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
پاس همدان  - داماش گیلان-ساعت14-ورزشگاه قدس همدان
فولاد یزد –   پارسه تهران-ساعت14-ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس کرمان -    شهرداری اردبیل-ساعت14-ورزشگاه امام علی کرمان
خیبر خرم آباد  -  ماشین سازی تبریز-ساعت 14-ورزشگاه تختی خرم آباد
پیکان تهران -     فجر سپاسی شیراز -ساعت 14-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
خونه به خونه بابل -     ایرانجوان بوشهر-ساعت14-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
آلومینیوم هرمزگان  -     مس رفسنجان  -ساعت14:15 -ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان -     نفت مسجد سلیمان -ساعت14:15-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته بیست و دوم چهارشنبه94/10/30
پارسه تهران -       آلومینیوم اراک -ساعت14 -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ماشین سازی تبریز-  فولاد یزد-ساعت 14-ورزشگاه تختی ورزشگاه تبریز
مس رفسنجان-  خیبر خرم آباد-ساعت 14-ورزشگاه شهدا -ورزشگاه رفسنجان کرمان
گیتی پسند اصفهان -   شهرداری اردبیل -ساعت 14-ورزشگاه آرارات اصفهان
فجر سپاسی شیراز   -  پاس همدان -ساعت 14-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس 
گل گهر سیرجان -  آلومینیوم هرمزگان-ساعت 14-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
داماش گیلان –  مس کرمان-ساعت 14 -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
نساجی مازندران  -  صنعت نفت آبادان-ساعت 14-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
ایرانجوان بوشهر -     پیکان تهران-ساعت 14:15 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان -   خونه به خونه بابل-ساعت 14:30 -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و سوم سه شنبه 94/11/6
شهرداری اردبیل- داماش گیلان-ساعت 14-ورزشگاه تختی اردبیل
مس کرمان -     فجر سپاسی شیراز-ساعت  14-ورزشگاه امام علی کرمان
پاس همدان  -  ایرانجوان بوشهر-ساعت 14-ورزشگاه قدس همدان
آلومینیوم اراک -   ماشین سازی تبریز-ساعت 14-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
خونه به خونه بابل -      نساجی مازندران -ساعت  14-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
فولاد یزد –    مس رفسنجان-ساعت   14--ورزشگاه شهید نصیری یزد
خیبر خرم آباد  -  گل گهر سیجان-ساعت14-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
پیکان تهران -      نفت مسجد سلیمان-ساعت14 -ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
آلومینیوم هرمزگان  -     گیتی پسند اصفهان-ساعت14:15-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان -      پارسه تهران-ساعت14:30-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته بیست و چهارم دوشنبه94/11/12
ماشین سازی تبریز-   صنعت نفت آبادان-ساعت 14-ورزشگاه تختی تبریز
نساجی مازندران  -   پیکان تهران-ساعت14-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
پارسه تهران -     خونه به خونه بابل -ساعت 14-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
گل گهر سیرجان -   فولاد یزد -ساعت 14-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
گیتی پسند اصفهان -    داماش گیلان-ساعت14 -ورزشگاه آرارات اصفهان
مس رفسنجان-   آلومینیوم اراک -ساعت 14-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
فجر سپاسی شیراز   -   شهرداری اردبیل-ساعت 14-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس 
آلومینیوم هرمزگان- خیبر خرم آباد-ساعت14:15-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
ایرانجوان بوشهر -     مس کرمان-ساعت14:15-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان -    پاس همدان-ساعت14:30-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان خوزستان
هفته بیست و پنجم دوشنبه 94/11/19
آلومینیوم اراک -  گل گهر سیجان -ساعت   14-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
پاس همدان  -   نساجی مازندران  -ساعت   14 -ورزشگاه قدس همدان
فولاد یزد –      آلومینیوم هرمزگان -ساعت 14-ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران -       پارسه تهران -ساعت 14-ورزشگاه شهدا   شهرقدس تهران
خیبر خرم آباد  -   گیتی پسند اصفهان-ساعت 14 -ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
داماش گیلان - فجر سپاسی شیراز  -ساعت 14 -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
خونه به خونه بابل - ماشین سازی تبریز –ساعت14-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
شهرداری اردبیل-  ایرانجوان بوشهر-ساعت 14 -ورزشگاه تختی اردبیل
مس کرمان -      نفت مسجد سلیمان-ساعت 14-ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان -  مس رفسنجان  -ساعت     14:30 -ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته بیست و ششم یکشنبه94/11/25
خیبر خرم آباد- فولاد یزد-ساعت 14:15 -ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گیتی پسند اصفهان -فجر سپاسی شیراز-ساعت   14:15 -ورزشگاه آرارات اصفهان
مس رفسنجان-    خونه به خونه بابل -ساعت 14:15 -ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
گل گهر سیرجان -    صنعت نفت آبادان-ساعت 14:15 -ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
پارسه تهران -    پاس همدان-ساعت 14:15 -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
نساجی مازندران  -    مس کرمان -ساعت 14:15 -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
ماشین سازی تبریز-    پیکان تهران-ساعت 14:15 -ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی 
آلومینیوم هرمزگان-  آلومینیوم اراک-ساعت 14:30 -ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
ایرانجوان بوشهر -       داماش گیلان-ساعت 14:45-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان -    شهرداری اردبیل-ساعت  14:45-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان 
هفته بیست و هفتم شنبه94/12/1
فولاد یزد –       گیتی پسند اصفهان-ساعت 14:30 -ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران -  مس رفسنجان     -ساعت   14:30-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
خونه به خونه بابل -  گل گهر سیجان   14:30 -ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
شهرداری اردبیل-   نساجی مازندران   -ساعت 14:30 -ورزشگاه تختی اردبیل
آلومینیوم اراک -   خیبر خرم آباد  -ساعت 14:30-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
پاس همدان  -    ماشین سازی تبریز-ساعت 14:30 -ورزشگاه قدس همدان همدان
فجر سپاسی شیراز  - ایرانجوان بوشهر-ساعت 14:30 -ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
داماش گیلان -  نفت مسجد سلیمان-ساعت 14:30 -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
مس کرمان -       پارسه تهران-ساعت 14:30 -ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان -   آلومینیوم هرمزگان-ساعت15 -ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته بیست و هشتم جمعه 94/12/7
گل گهر سیرجان -     پیکان تهران-ساعت 14:45 -ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
مس رفسنجان-     پاس همدان -ساعت 14:45 -ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
پارسه تهران -     شهرداری اردبیل -ساعت 14:45 -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-  صنعت نفت آبادان-ساعت 14:45 -ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گیتی پسند اصفهان - ایرانجوان بوشهر -ساعت 14:45 -ورزشگاه آرارات اصفهان
نساجی مازندران  -     داماش گیلان-ساعت 14:45 -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
آلومینیوم اراک- فولاد یزد-ساعت 14:45-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
ماشین سازی تبریز-     مس کرمان-ساعت 14:45 -ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی 
آلومینیوم هرمزگان-   خونه به خونه بابل-ساعت 15-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان -  فجر سپاسی شیراز -ساعت 15:15 -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و نهم پنجشنبه 94/12/13
مس کرمان -     مس رفسنجان -ساعت     15-ورزشگاه امام علی کرمان
پاس همدان  -     گل گهر سیجان   -ساعت 15-ورزشگاه قدس همدان
خونه به خونه بابل -   خیبر خرم آباد -ساعت 15-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
داماش گیلان -   پارسه تهران-ساعت 15 -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
پیکان تهران -   آلومینیوم هرمزگان-ساعت 15 -ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل-    ماشین سازی تبریز -ساعت15 -ورزشگاه تختی اردبیل
فجر سپاسی شیراز  -  نساجی مازندران  -ساعت 15 -ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گیتی پسند اصفهان- آلومینیوم اراک-ساعت15 -ورزشگاه آرارات اصفهان
ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان-ساعت 15:30 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان -    فولاد یزد -ساعت 15:30-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان
هفته سی ام چهارشنبه94/12/19
فولاد یزد - خونه به خونه بابل-ساعت 15 -ورزشگاه شهید نصیری یزد
پارسه تهران -      فجر سپاسی شیراز -ساعت  15-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-   پیکان تهران-ساعت 15-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز-  داماش گیلان-ساعت15-ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی 
مس رفسنجان-      شهرداری اردبیل -ساعت 15-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
گل گهر سیرجان -   مس کرمان -ساعت   15-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
نساجی مازندران  -      ایرانجوان بوشهر-ساعت 15-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
آلومینیوم اراک-  صنعت نفت آبادان-ساعت15-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
آلومینیوم هرمزگان-    پاس همدان-ساعت 15:15-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان -   گیتی پسند اصفهان-ساعت 15:30 -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان 
هفته سی و یکم سه شنبه94/12/25
داماش گیلان –مس رفسنجان-ساعت 15:15 -ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه بابل -    آلومینیوم اراک-ساعت 15:15 -ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
پیکان تهران -    فولاد یزد-ساعت 15:15 -ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل-     گل گهر سیرجان-ساعت   15:15 -ورزشگاه تختی اردبیل
پاس همدان  -      خیبر خرم آباد  -ساعت 15:15 -ورزشگاه قدس همدان
فجر سپاسی شیراز  -   ماشین سازی تبریز-ساعت15:15-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گیتی پسند اصفهان-  صنعت نفت آبادان-ساعت 15:15 -ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان -      آلومینیوم هرمزگان-ساعت 15:30 -ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر-  پارسه تهران-ساعت 15:45 -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان -  نساجی مازندران-ساعت    15:45-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
هفته سی و دوم دوشنبه 95/1/9
گل گهر سیرجان -    داماش گیلان-ساعت 16:15-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
مس رفسنجان-       فجر سپاسی شیراز -ساعت  16:15-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
فولاد یزد -  پاس همدان -ساعت 16:15 -سی و دوم -ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران  -  گیتی پسند اصفهان  16:15 -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
آلومینیوم اراک-   پیکان تهران-ساعت 16:15-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
خیبر خرم آباد-    مس کرمان   -ساعت 16:15-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز-   ایرانجوان بوشهر-ساعت 16:15 -ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی 
پارسه تهران -     نفت مسجد سلیمان-ساعت 16:15 -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان-     شهرداری اردبیل-ساعت 16:30-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان- خونه به خونه بابل-ساعت 16:45-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان

لازم به ذکر است زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور از تاریخ چهارشنبه 2 دی 94 الی سه شنبه 29 دی 94 است.
 
کلید واژه ها : اعلام برنامه هفته هجدم تا سی و دوم و معوقه هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.