اخبار مرتبط

زمان انتشار: ۱۸:۳۸ دو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴
اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان

اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان

کمیته مسابقات سازمان لیگ،برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه رقابتهای فوق به شرح زیر است:
گروه اول 
هفته اول  یکشنبه 24/8/1394
فخر شوشتر- فولاد خوزستان 14:15 تختی شوشتر خوزستان
نوژن اصفهان-سپاهان اصفهان 14:15 آزادی خوراسگان اصفهان
نفت آبادان-پیروزی برازجان 14:15 پیروز آبادان خوزستان
هفته دوم پنج شنبه 28/8/1394
سپاهان اصفهان- استقلال بوشهر 14:15 صفائیه اصفهان
فولاد خوزستان-نفت ابادان 14:15 اختصاصی اهواز خوزستان
جمعه 29/8/1394
پیروزی برازجان- نوژن اصفهان 14:15 تختی برازجان بوشهر
هفته سوم جمعه 6/9/1394

نفت ابادان- فخر شوشتر 14:00 پیروز آبادان

استقلال بوشهر- پیروزی برازجان 14:00 قدس بوشهر
نوژن اصفهان- فولاد خوزستان 14:00 آزادی خوراسگان اصفهان
هفته چهارم پنجشنبه 12/9/1394
پیروزی برازجان- سپاهان اصفهان 14:00 تختی برازجان بوشهر
فخر شوشتر- نوزن اصفهان 14:00 تختی شوشتر

جمعه 13/9/1394

فولاد خوزستان- استقلال بوشهر 12:00 اختصاصی اهواز

هفته پنجم چهارشنبه 18/9/1394
نوژن اصفهان- نفت ابادان 14:00 آزادی خوراسگان اصفهان
سپاهان اصفهان- فولاد خوزستان 14:00 صفائیه اصفهان
استقلال بوشهر- فخر شوشتر 14:00 قدس بوشهر بوشهر

هفته ششم- پنج شنبه 26/9/1394
فولاد خوزستان-پیروزی برازجان 14:00 اختصاصی اهواز خوزستان
پنج شنبه 26/9/1394 نفت ابادان- استقلال بوشهر 14:00 پیروز آبادان خوزستان
پنج شنبه 26/9/1394 فخر شوشتر- سپاهان اصفهان 14:00 تختی شوشتر خوزستان
هفته هفتم - پنج شنبه 3/10/1394
استقلال بوشهر- نوژن اصفهان 14:00 قدس بوشهر
پیروزی برازجان- فخر شوشتر 14:00 تختی برازجان بوشهر
سپاهان اصفهان- نفت ابادان 14:00 صفائیه اصفهان

گروه  دوم 
هفته اول پنجشنبه 28/8/1394
مس کرمان- مس رفسنجان 14:15 سلیمی کیا کرمان
خلیج فارس شیراز- برق شیراز 14:15 ارتش شیراز
ذوب آهن اصفهان-البدر بندر کنگ 14:15 منتظری درچه اصفهان
هفته دوم جمعه 6/9/1394
خلیج فارس شیراز-مس کرمان 14:00 ارتش شیراز فارس
البدر بندر کنگ - مس رفسنجان 14:00 اختصاصی بندر کنگ هرمزگان
برق شیراز- ذوب اهن اصفهان 14:00 اختصاصی شیراز
هفته سوم پنجشنبه 12/9/1394
مس کرمان- البدر بندر کنگ 14:00 سلیمی کیا کرمان کرمان
جمعه 13/9/1394
ذوب آهن اصفهان - خلیج فارس شیراز 14:00 منتظری درچه اصفهان
مس رفسنجان-برق شیراز 14:00 شهداء رفسنجان کرمان
هفته چهارم جمعه 20/9/1394
ذوب اهن اصفهان-  مس کرمان12:00 منتظری درچه اصفهان
برق شیراز- البدر بندر کنگ 14:00 اختصاصی شیراز
خلیج فارس شیراز- مس رفسنجان14:00 ارتش شیراز
هفته پنجم جمعه 27/9/1394
مس کرمان- برق شیراز 14:00 سلیمی کیا کرمان
مس رفسنجان- ذوب اهن اصفهان 14:00 شهداء رفسنجان کرمان
البدر بندر کنگ - خلیج فارس شیراز 14:00 اختصاصی بندر کنگ هرمزگان
گروه سوم
هفته اول پنجشنبه 28/8/1394
شهرداری تبریز- دبیری تبریز 14:15 پارک صنعت تبریز
نود ارومیه- شهرداری همدان 14:15 تختی ارومیه آ. غربی
ذوب اهن اردبیل-شهرداری اردبیل 14:15 علی دایی اردبیل
هفته دوم جمعه 6/9/1394
نود ارومیه - شهرداری تبریز 14:00 تختی ارومیه آ. غربی
شهرداری اردبیل-  دبیری تبریز 14:00 علی دایی اردبیل
شهرداری همدان - ذوب اهن اردبیل 14:00 اختصاصی همدان
هفته سوم جمعه 13/9/1394
شهرداری تبریز-شهرداری اردبیل 14:15 سوم پارک صنعت تبریز
ذوب آهن اردبیل-نود ارومیه 14:00 سوم علی دایی اردبیل
دبیری تبریز-شهرداری همدان 12:00 سوم پارک صنعت تبریز
هفته چهارم جمعه 20/9/1394
ذوب اهن اردبیل- شهرداری تبریز 14:00 علی دایی اردبیل
شهرداری همدان- شهرداری اردبیل 14:00 اختصاصی همدان
نود ارومیه -دبیری تبریز 14:00 تختی ارومیه آ. غربی
هفته پنجم جمعه 27/9/1394
شهرداری تبریز - شهرداری همدان 12:00 پارک صنعت تبریز
دبیری تبریز - ذوب اهن اردبیل 14:15 پارک صنعت تبریز
شهرداری اردبیل- نود ارومیه 14:00 علی دایی اردبیل

گروه چهارم 
هفته اول پنجشنبه 28/8/1394

متین بابل- شهداء قائمشهر 14:15 موزیرج بابل مازندران
کادوس استارا- شهرداری رشت 14:15 وحدت آستارا گیلان
ملوان بندر انزلی- مقاومت تهران 14:15 اول کلویر انزلی
هفته دوم پنجشنبه 5/9/1394

شهرداری رشت-ملوان بندر انزلی 14:00 عضدی رشت

جمعه 6/9/1394

کادوس استارا-  متین بابل 14:00 وحدت آستارا گیلان
مقاومت تهران- شهداء قائمشهر 14:00 5 آذر تهران تهران

هفته سوم 
سه شنبه 10/9/1394 

ملوان بندر انزلی -کادوس استارا 14:00 کلویر انزلی
جمعه 13/9/1394
شهداء قائمشهر- شهرداری رشت 14:00 وطنی قائمشهر
متین بابل-مقاومت تهران 14:00 موزیرج بابل
هفته چهارم جمعه 20/9/1394
ملوان بندر انزلی- متین بابل  14:00 کلویر انزلی
شهرداری رشت-مقاومت تهران 12:00 عضدی رشت
کادوس استارا- شهداء قائمشهر 14:00 وحدت آستارا گیلان
هفته پنجم جمعه 27/9/1394
متین بابل- شهرداری رشت 14:00 موزیرج بابل
شهداء قائمشهر - ملوان بندر انزلی 14:00 وطنی قائمشهر
مقاومت تهران- کادوس آستارا 14:00 5 آذر تهران
گروه پنجم 
هفته اول 
پنجشنبه  28/8/1394

هدف بابلسر- پدیده ساری 14:00 علیزاده بابلسر مازندران
پیشگامان مشهد- پنت هاوس مشهد 14:15 تختی مشهد
سایپا مشهد- استیل البرز آق قلا 12:00 اول تختی مشهد
هفته دوم جمعه 5/9/1394

پیشگامان مشهد- هدف  بابلسر 14:15 تختی مشهد
استیل البرز آق قلا- پدیده ساری 14:15 شهداء آق قلا گلستان
پنت هاوس مشهد- سایپا مشهد 12:00 تختی مشهد
هفت سوم سه شنبه 10/9/1394

سایپا مشهد- پیشگامان مشهد 14:00 تختی مشهد
پنجشنبه 12/9/1394
هدف  بابلسر- استیل البرز آق قلا14:00 علیزاده بابلسر مازندران
جمعه  13/9/1394
پدیده ساری- پنت هاوس مشهد 14:00 اختصاصی تیرکلا ساری مازندران
هفته چهارم چهارشنبه 18/9/1394

سایپا مشهد- هدف بابلسر 14:00 چهارم تختی مشهد
شنبه 21/9/1394
پنت هاوس مشهد-  استیل البرز آق قلا 12:00 تختی مشهد
پیشگامان مشهد- پدیده ساری 14:15 تختی مشهد
هفته پنجم جمعه 27/9/1394
هدف  بابلسر - پنت هاوس مشهد14:00 علیزاده بابلسر
پدیده ساری- سایپا مشهد14:00 اختصاصی تیرکلا ساری مازندران
استیل البرز آق قلا- پیشگامان مشهد 14:00 شهداء آق قلا گلستان

 
کلید واژه ها : اعلام هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.