اخبار مرتبط

زمان انتشار: ۱۵:۴۸ یک شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴
اعلام برنامه هفته سوم تا یازدهم مسابقات لیگ  برتر جوانان

اعلام برنامه هفته سوم تا یازدهم مسابقات لیگ برتر جوانان

کمیته مسابقات سازمان لیگ هفته سوم تا یازدم لیگ برتر جوانان را اعلام کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه مسابقات فوق به شرح زیر است:
هفته سوم یکشنبه24/8/94
پدیده مشهد –  تراکتور سازی تبریز 14:15 تختی مشهد
فولاد خوزستان-  نماینده بوشهر 14:15 اختصاصی  فولاد اهواز
نفت آبادان –  سپاهان اصفهان 14:15 پیروز آبادان خوزستان
گهر زاگرس درود-  فجر سپاسی شیراز 14:15 تختی درود لرستان
خورشید قروه-  مس کرمان 14:15 چمران قروه کردستان
ذوب آهن اصفهان – نفت اهواز 14:15 منتظری درچه اصفهان
هفته چهارم یکشنبه1/9/94
فولاد خوزستان-  پدیده مشهد 14:15 اختصاصی فولاد اهواز
سپاهان اصفهان-  تراکتور سازی تبریز 14:15 صفائیه اصفهان
مس کرمان –  نفت آبادان 14:15 سلیمی کیا کرمان
فجر سپاسی شیراز-  ذوب آهن اصفهان 14:15 دستغیب شیراز
نفت اهواز –  خورشید قروه 14:15 اختصاصی اهواز
نماینده بوشهر –  گهر زاگرس درود 14:15 بهشتی 1 بوشهر
هفته پنجم شنبه7/9/94
پدیده مشهد –   سپاهان اصفهان 14 تختی مشهد
گهر زاگرس درود-   فولاد خوزستان 14 تختی درود
تراکتور سازی تبریز- مس کرمان 14 اختصاصی تبریز
ذوب آهن اصفهان –  نماینده بوشهر 14 منتظری درچه اصفهان
نفت آبادان –   نفت اهواز 14 پیروز آبادان 
خورشید قروه-   فجر سپاسی شیراز 14 چمران قروه کردستان

هفته ششم  جمعه13/9/94
گهر زاگرس درود-    پدیده مشهد 14 تختی درود لرستان
مس کرمان –   سپاهان اصفهان 14 سلیمی کیا کرمان
فولاد خوزستان-   ذوب آهن اصفهان 14 اختصاصی فولاد اهواز
نفت اهواز –   تراکتور سازی تبریز 14 اختصاصی اهواز
نماینده بوشهر –  خورشید قروه   14 بهشتی 1 بوشهر 
فجر سپاسی شیراز-   نفت آبادان 14 دستغیب شیراز فارس
هفته هفتم جمعه 20/9/94
پدیده مشهد –    مس کرمان 14 تختی مشهد
ذوب آهن اصفهان –   گهر زاگرس درود 14 هفتم منتظری درچه اصفهان
سپاهان اصفهان- نفت اهواز  14 صفائیه اصفهان
خورشید قروه-    فولاد خوزستان  14 چمران قروه کردستان
تراکتور سازی تبریز-  فجر سپاسی شیراز 14 اختصاصی تبریز
نفت آبادان –    نماینده بوشهر  14 پیروز آبادان
هفته هشتم  پنجشنبه26/9/94
ذوب آهن اصفهان –   پدیده مشهد 14 هشتم منتظری درچه اصفهان
نفت اهواز –    مس کرمان 14 هشتم اختصاصی اهواز
گهر زاگرس درود-     خورشید قروه   14 هشتم تختی درود لرستان
فجر سپاسی شیراز-    سپاهان اصفهان 14 هشتم دستغیب شیراز
فولاد خوزستان-    نفت آبادان 14 هشتم اختصاصی فولاد اهواز
نماینده بوشهر –   تراکتور سازی تبریز 14 هشتم بهشتی 1 بوشهر 
هفته نهم چهارشنبه2/10/94
  پدیده مشهد –     نفت اهواز 14 تختی مشهد
خورشید قروه-     ذوب آهن اصفهان 14 چمران قروه کردستان
مس کرمان-  فجر سپاسی شیراز 14 سلیمی کیا کرمان
نفت آبادان –    گهر زاگرس درود   14 پیروز آبادان
سپاهان اصفهان-  نماینده بوشهر 14 صفائیه اصفهان
تراکتور سازی تبریز-   فولاد خوزستان 14 اختصاصی تبریز
هفته دهم  سه شنبه8/10/94
خورشید قروه-     پدیده مشهد 14 چمران قروه کردستان
فجر سپاسی شیراز-   نفت اهواز 14 دستغیب شیراز
ذوب آهن اصفهان –   نفت آبادان 14 منتظری درچه اصفهان
نماینده بوشهر –   مس کرمان 14 بهشتی 1 بوشهر  
گهر زاگرس درود- تراکتور سازی تبریز 14 تختی درود لرستان
فولاد خوزستان-      سپاهان اصفهان 14 اختصاصی فولاد اهواز
هفته یازدهم  دوشنبه 14/10/94
پدیده مشهد –      فجر سپاسی شیراز 14 تختی مشهد
نفت آبادان –     خورشید قروه 14 پیروز آبادان
نفت اهواز- نماینده بوشهر            14 اختصاصی اهواز
تراکتور سازی تبریز- ذوب آهن اصفهان 14 اختصاصی تبریز
مس کرمان-   فولاد خوزستان 14 سلیمی کیا کرمان
سپاهان اصفهان-   گهر زاگرس درود     14 صفائیه اصفهان
 
کلید واژه ها : اعلام برنامه هفته سوم تا یازدهم مسابقات لیگ برتر جوانان
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.