اخبار مرتبط

زمان انتشار: ۱۱:۰۵ چهار شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
اعلام برنامه هفته سوم تا پنجم لیگ دسته سوم فوتبال کشور

اعلام برنامه هفته سوم تا پنجم لیگ دسته سوم فوتبال کشور

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته سوم تا پنجم لیگ دسته سوم فوتبال کشور را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه مسابقات فوق به شرح زیر است:
هفته سوم – یکشنبه17 آبان 94
پیروزی گرمسار- استقلال میاندرود-ساعت14:30- ورزشگاه تختی گرمسار
شهرداری قوچان- شیرین فراز آق قلا-ساعت 14:30- ورزشگاه آزادی قوچان
مقاومت نوین ساری- غدیر همای قم-ساعت14:30- ورزشگاه شهداء ساری
هیات فوتبال زیرآب - عمران شهرداری ساری -ساعت 14:30 -ورزشگاه وطنی قائمشهر
استقلال قائمشهر- شهرداری لاهیجان- ساعت14:30-ورزشگاه شهداء بالا لموک قائمشهر
تهران مبدل- کیمیا فرآیند تهران-ساعت 14:30 –ورزشگاه کشوری تهران
پرواز زنجان- شهداء بابلسر-ساعت14:30 -ورزشگاه15 خرداد زنجان
آبیدر سنندج- پرسپولیس دره شهر-ساعت14:30 -ورزشگاه ملک نیا سنندج کردستان
استقلال جنوب تهران- ایستک مریوان-ساعت14:30-ورزشگاه اتکا تهران
شهرداری بناب- آبی پوشان گیلانغرب-ساعت 14:30 - ورزشگاه تختی بناب
آلومینیوم  نوین اراک- ابوذر باشت-ساعت14:30- ورزشگاه امام خمینی اراک
بهزیستی خرم آباد- صفاهان اصفهان-ساعت14:30- ورزشگاه تختی خرم آباد
استقامت یزد- مس نوین کرمان-ساعت 14:30 - ورزشگاه پاک نژاد یزد
استقلال ملا ثانی- شهرداری فیرورق خوی-ساعت14:45-ورزشگاه شهدا ملاثانی
دوشنبه18 آبان 94
رهگستران لنگرود- پدیده تات تاکستان -ساعت14:30- ورزشگاه شهداء لنگرود
چوکای تالش- شهرداری رودسر-ساعت 14:30- ورزشگاه پوریای ولی تالش
شهرداری مهاباد- شهرداری همدان-ساعت14:30- ورزشگاه آزادی مهاباد
امید پیروزی نجف آباد-هلال احمر ساوه -ساعت 14:30-ورزشگاه آزادی نجف آباد
جنوب سوسنگرد – شاهین ماهشهر 14:30 - ورزشگاه تختی سوسنگرد
استقلال شوشتر- اتحاد الشتر 14:30 - ورزشگاه تختی شوشتر
سنگ آهن بافق- خلیج فارس خونسرخ 14:30 - ورزشگاه اختصاصی سنگ آهن بافق یزد
شهرداری  بادرود- قشقایی شیراز 14:30 - ورزشگاه شهید فیروزی بادروداصفهان
ایثار جیرفت- اداره ورزش سراوان 14:30 - ورزشگاه تختی جیرفت کرمان
پارسه شیراز- هلال احمر کیش 14:30 - ورزشگاه بعثت شیراز
پترو شیمی جم خورموج- پارسه هیلساد بختیاری 14:45 ورزشگاه تختی خورموج بوشهر
هفته چهارم- یکشنبه 24 آبان 94
کاوه پارسا ورامین- فجر میثاق کرج 14:15- ورزشگاه تختی ورامین تهران
عمران شهرداری ساری- شهرداری قوچان 14:15 - ورزشگاه  شهداء ساری
شیرین فراز آق قلا- مقاومت نوین ساری 14:15 - ورزشگاه آزادی گرگان
استقلال میاندرود- هیات فوتبال زیرآب  14:15 - ورزشگاه شهداء شهر سورک ساری
شهرداری رودسر- پدیده تات تاکستان 14:15 - ورزشگاه اختصاصی شهرداری رودسر
کیمیا فرآیند تهران- پرواز زنجان 14:15 - ورزشگاه سهند تهران
استقلال قائمشهر- رهگستران لنگرود 14:15 - ورزشگاه شهداء بالا لموک قائمشهر
شهرداری لاهیجان- تهران مبدل 14:15 - ورزشگاه تختی لاهیجان  گیلان
شهداء بابلسر- پارس تهران 14:15- ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهرداری همدان- آبیدر سنندج 14:15 - ورزشگاه حاج بابایی مریانج همدان
ایستک مریوان- استقلال ملا ثانی4:15 - ورزشگاه زاگرس مریوان کردستان
استقلال جنوب تهران- شهرداری بناب 14:15- ورزشگاه اتکاء تهران
بهره برداری مترو- شهرداری مهاباد 14:15 - ورزشگاه هویزه تهران
پرسپولیس دره شهر – آبی پوشان گیلانغرب14:15- ورزشگاه شهید کولیوند دره شهرایلام
صفاهان اصفهان- استقلال شوشتر 14:30 ورزشگاه تختی اصفهان
قشقایی شیراز- استقامت یزد 14:30 - ورزشگاه بعثت شیراز
هلال احمر کیش- خلیج فارس خونسرخ 14:30- ورزشگاه المپیک کیش 
دوشنبه 25 ابان 94
اداره ورزش سراوان-پارسه شیراز14:15- ورزشگاه شهید حسین بر سراوان سیستان و بلوچستان
شاهین ماهشهر- بهزیستی خرم آباد14:30 -ورزشگاه شهداء ماهشهرخوزستان
اتحاد الشتر- آلیومینیوم نوین اراک14:30-ورزشگاه خلیل ارکیا الشتر لرستان
ابوذر باشت- پارسه هلیساد بختیاری14:30 ورزشگاه تختی باشت کهکیلویه و بویر احمد
امید پیروزی نجف آباد- پترو شیمی جم خورموج14:30 آزادی نجف آباد
هلال احمر ساوه- جنوب سوسنگرد 14:30 - ورزشگاه چمران ساوه
شهرداری بادرود – سنگ آهن بافق 14:30 - ورزشگاه شهید فیروزی بادرود اصفهان
فجر شهرضا- ایثار جیرفت 14:30 - ورزشگاه تختی شهرضا اصفهان
هفته پنجم- شنبه 30 آبان 94
مقاومت نوین ساری- عمران شهرداری ساری 14:15 ورزشگاه شهداء ساری
فجر میثاق کرج- غدیر همای قم 14:15 - ورزشگاه شریعتی  کرج
یکشنبه اول آذر 94
شهرداری قوچان- استقلال میاندرود14:15 ورزشگاه آزادی قوچان 
هیات فوتبال زیرآب - پیروزی گرمسار14:15 ورزشگاه وطنی قائمشهر
پرواز زنجان- شهرداری لاهیجان14:15-ورزشگاه15 خرداد زنجان
تهران مبدل-استقلال قائمشهر 14:15 - ورزشگاه کشوری تهران
چوکای تالش- شهداء بابلسر 14:15- ورزشگاه پوریای ولی تالش گیلان
پارس تهران- کیمیا فرایند تهران 14:15- ورزشگاه دانشگاه 3 امیر آباد تهران
رهگستران لنگرود- شهرداری رودسر14:15- ورزشگاه شهداء لنگرود گیلان
شهرداری مهاباد- شهرداری فیرورق خوی 4:15 ورزشگاه آزادی مهاباد
آبی پوشان گیلانغرب- شهرداری همدان 14:15 ورزشگاه شهداء گیلانغرب کرمانشاه
آبیدر سنندج- بهر ه برداری مترو 14:15 ورزشگاه ملک نیا سنندج کردستان
شهرداری بناب- پرسپولیس دره شهر 14:15 ورزشگاه تختی بناب
استقلال ملاثانی- استقلال جنوب تهران 14:30 ورزشگاه شهداء ملا ثانی خوزستان
الومینیوم نوین اراک- صفاهان اصفهان 14:30 ورزشگاه امام خمینی اراک
بهزیستی خرم آباد- هلال احمر ساوه 14:30 ورزشگاه تختی خرم آباد 
استقامت یزد- شهرداری بادرود 14:30 ورزشگاه پاک نژاد یزد
 دوشنبه 2 آذر 93 
استقلال شوشتر- شاهین ماهشهر 14:30 ورزشگاه تختی شوشتر خوزستان
پترو شیمی جم خورموج- ابوذر باشت 14:30 ورزشگاه تختی خورموج بوشهر
جنوب سوسنگرد- امید پیروزی نجف آباد14:30 ورزشگاه تختی سوسنگرد
پارسه هلیساد بختیاری- اتحاد الشتر 14:30  ورزشگاه تختی بروجن چهار محال بختیاری
سنگ آهن بافق- هلال احمر کیش  14:30  ورزشگاه اختصاصی سنگ آهن بافق یزد
خلیج فارس خونسرخ- اداره ورزش سراوان14:30 ورزشگاه تختی بندر عباس
ایثار جیرفت- مس نوین کرمان 14:30 - ورزشگاه تختی جیرفت کرمان
پارسه شیراز- فجر شهر ضا 14:30- ورزشگاه بعثت شیراز
 
کلید واژه ها : اعلام برنامه هفته سوم تا پنجم لیگ دسته سوم فوتبال کشور
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.