اخبار مرتبط

زمان انتشار: ۱۷:۳۸ جمعه ۸ آبان ۱۳۹۴
اعلام برنامه هفته سوم تا یازدهم لیگ برتر امید

اعلام برنامه هفته سوم تا یازدهم لیگ برتر امید

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه رقابتهای لیگ برتر امید را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ،برنامه رقابتها به شرح زیر است:
هفته سوم  دوشنبه 11 آبان  94
ایرانجوان بوشهر –  مس رفسنجان 14:30 بهشتی 1 بوشهر
نفت اهواز -  فولاد خوزستان 14:30 اختصاصی نفت اهواز
تراکتورسازی تبریز –   صبای قم 14:30 اختصاصی تراکتورسازی تبریز
کارون اهواز -  نفت آبادان 14:30 تختی اهواز خوزستان
فجر سپاسی شیراز -  ملوان بندر انزلی14:30 دستغیب شیراز  
سه شنبه 12 آبان 94 
مس کرمان -  سپاهان اصفهان 14:30 سلیمی کیا کرمان
هفته چهارم  دوشنبه  18 آبان 94
فولاد خوزستان  –   کارون اهواز 14:30 اختصاصی فولاد اهواز
سپاهان اصفهان –   تراکتور سازی تبریز 14:30 صفائیه اصفهان
ملوان بندر انزلی -   مس کرمان 14:30 کلویر انزلی
سه شنبه 19 آبان  94 
نفت آبادان -  فجر سپاسی شیراز 14:30 پیروز آبادان خوزستان
نفت اهواز –   ایرانجوان بوشهر 14:30 اختصاصی نفت اهواز 
صبای قم -  مس رفسنجان 14:30 حیدریان قم
هفته پنجم – یکشنبه 24 آبان 94 
ایرانجوان بوشهر –   صبای قم 14:15 بهشتی 1 بوشهر
کارون اهواز -   نفت اهواز  14:15 تختی اهواز
مس رفسنجان–    سپاهان اصفهان 14:15 شهدا رفسنجان
فجر سپاسی شیراز -   فولاد خوزستان14:15 دستغیب شیراز  
تراکتورسازی تبریز -  ملوان بندر انزلی14:15اختصاصی تراکتورتبریز
مس کرمان -   نفت آبادان 14:15 سلیمی کیا کرمان
هفته ششم شنبه  30 آبان 94 
کارون اهواز –    ایرانجوان بوشهر 14:15 تختی اهواز
سپاهان اصفهان –    صبای قم 14:15 صفائیه اصفهان
نفت اهواز -    فجر سپاسی شیراز 14:15 اختصاصی اهواز
ملوان بندر انزلی  -   مس رفسنجان 14:15 کلویر انزلی گیلان
فولاد خوزستان   –    مس کرمان 14:15 اختصاصی اهواز 
نفت آبادان -   تراکتور سازی تبریز 14:15 پیروز آبادان خوزستان
هفته هفتم جمعه  6 آذر 94 
ایرانجوان بوشهر –    سپاهان اصفهان 14 بهشتی 1 بوشهر
فجر سپاسی شیراز -    کارون اهواز 14    دستغیب شیراز  
صبای قم–     ملوان بندر انزلی14 حیدریان قم قم
مس کرمان -    نفت اهواز  14 سلیمی کیا کرمان
مس رفسنجان -   نفت آبادان 14 شهدا رفسنجان کرمان
تراکتورسازی تبریز -    فولاد خوزستان 14 اختصاصی تراکتورتبریز
هفته هشتم پنجشنبه  12 آذر 94 
فجر سپاسی شیراز –    ایرانجوان بوشهر 14 دستغیب شیراز  
ملوان بندر انزلی  –     سپاهان اصفهان   14 کلویر انزلی گیلان
کارون اهواز  -     مس کرمان 14 تختی اهواز
نفت آبادان -    صبای قم 14 پیروز آبادان خوزستان
نفت اهواز–     تراکتور سازی تبریز 14 اختصاصی نفت اهواز
فولاد خوزستان   -    مس رفسنجان 14 اختصاصی فولاد اهواز
هفته نهم چهارشنبه  18 آذر 94 
ایرانجوان بوشهر –     ملوان بندر انزلی 14 بهشتی 1 بوشهر
مس کرمان -     فجر سپاسی شیراز 14 سلیمی کیا کرمان
سپاهان اصفهان –      نفت آبادان 14 صفائیه اصفهان اصفهان
تراکتورسازی تبریز -     کارون اهواز 14 اختصاصی تراکتورتبریز
صبای قم -    فولاد خوزستان 14 حیدریان قم
مس رفسنجان -     نفت اهواز   14 شهدا رفسنجان کرمان
هفته دهم سه شنبه  24 اذر 94 
مس کرمان –    ایرانجوان بوشهر 14 سلیمی کیا کرمان کرمان
نفت آبادان –      ملوان بندر انزلی 14 پیروز آبادان خوزستان
فجر سپاسی شیراز  - تراکتور سازی تبریز 14 دستغیب شیراز فارس 
فولاد خوزستان   -     سپاهان اصفهان   14 اختصاصی   اهواز خوزستان
کارون اهواز  –مس رفسنجان 14 تختی اهواز خوزستان
نفت اهواز -     صبای قم 14 اختصاصی اهواز خوزستان
هفته یازدهم  دوشنبه 30 آذر 94 
ایرانجوان بوشهر –  نفت آبادان 14 بهشتی 1 بوشهر
تراکتورسازی تبریز -      مس کرمان  14 اختصاصی تراکتور تبریز
ملوان بندر انزلی–فولاد خوزستان 14 کلویر انزلی
مس رفسنجان -      فجر سپاسی شیراز 14 شهدا رفسنجان
سپاهان اصفهان -     نفت اهواز   14 صفائیه اصفهان
صبای قم -      کارون اهواز 14 حیدریان قم
 
کلید واژه ها : اعلام برنامه هفته سوم تا یازدهم لیگ برتر امید
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.