زمان انتشار: ۱۷:۲۷ سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳
برنامه هفته هفتم، هشتم و نهم لیگ دسته سه اعلام شد

برنامه هفته هفتم، هشتم و نهم لیگ دسته سه اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته هفتم، هشتم و نهم لیگ دسته سه را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه هفته هفتم، هشتم و نهم لیگ دسته سه به شرح زیر اعلام شد:
هفته هفتم یکشنبه ۱۸ آبان ساعت۱۴ و ۱۵ دقیقه
سانیارپارس کیا بجنورد- فرتاک تهران
استقلال جنوب تهران- یاران دوکوهه
شهرداری تنکابن- پارس ایده گرگان
صدار نکا- عمارت گرگان
نفت محمود آباد- شهید کریمی جویبار
آرامش توس مشهد- دریای بابل
پاس گستر البرز- شهرداری فومن
مهیا محراب سوادکوه- استقلال نوین قزوین
شهرداری بهشهر- استقلال قائمشهر
پارسیان اسطوره تهران- شهدای نیروی هوایی
ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه
نفتون تهران- گندمکاران مغان
نیرو جوان خلخال- کالسمین زنجان
ایران داد تهران- نوروز بوکان
شهرداری همدان- استانداری کرمانشاه
افرا درب تبریز- مهدیه تبریز
دوشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه
فرید کرج- آستو آبیک قزوین
فجر دهلران- شهرداری ماهشهر
استقلال ملاثانی- نفتون مسجد سلیمان
هلال احمر ساوه- پالایش شازند اراک
پتوی لاله اصفهان- شاهین باغک بوشهر
شهرداری رودبار- شاهین سپهر کیش
اردوند بندرعباس- شاهین رباط کریم
شهرداری فیروز آباد- طلوع یاران گز اصفهان
پرسپولیس زاهدان- هیات فوتبال زابل
هفته هشتم ۲۴ آبان ساعت ۱۴
استقلال جنوب تتهران- سانیار پارسکیا بجنورد
یاران دوکوهه تهران- صدرا نکا
شهید کریمی جویبار- شهردرای تنکابن
عمارت گرگان- آرامش توس مشهد
دریای بابل- نفت محمود آباد
آبادگران قم- مهیا محراب سوادکوه
استقلال نوین قزوین- پارسیان اسطوره تهران
شهدای نیروی هوایی- شهردای بهشهر
ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه
نیرو جوان خلخال- نفتون تهران
نوروز بوکان- گندمکاران مغان
کالسمین زنجان- ابیدر سنندج
استانداری کرمانشاه- ایران داد تهران
مهدیه تبریز- شهرداری همدان
یکشنبه ۲۵ آبان ساعت ۱۴
پارس ایده گرگان- فرتاک تهران
آستو آبیک قزوین- شهرداری فومن
استقلال قائمشهر- فرید کرج
ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه
استقلال ملا ثانی- فجر دهلران
نفتون مسجد سلیمان- هلال احمر ساوه
پالایش سازند اراک- پتوی لاله اصفهان
شاهین باغک بوشهر- استقلال چرام
اروند بندرعباس- شهرداری رودبار کرمانم
شاهین رباط کریم- شهرداری فیروز آباد
طلوع یاران گز اصفهان- پرسپولیس زاهدان
هیات فوتبال زابل- شهرداری زارچ یزد
هفته نهم اول آذر ساعت ۱۴
سانیار پارس کیا بجنورد- پارس ایده گرگان
صدرا نکا- استقلال جنوب تهران
فرتاک تهران- شهید کریمی جویبار
آرامش توس مشهد- یاران دوکوهه تهران
شهرداری تنکابن- دریای بابل
نفت محمود آباد- عمارت گرگان
پاس گستر البرز- آستو آبیک قزوین
شهرداری فومن- استقلال قائمشهر
پارسیان اسطوره تهران- آبادگران قم
شهرداری بهشهر- استقلال نوین قزوین
ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه
نفتون تهران- نوروز بوکان
آبید سنندج- نیروجوان خلخال
گندمکاران مغان- استانداری کرمانشاه
افرا درب تبریز- کالسمین زنجان
ایران داد تهران- مهدیه تبریز
یکشنبه ۲ آذر ساعت ۱۴
فرید کرج- شهداری نیروی هوایی
ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه
هلال احمر ساوه- استقلال ملا ثانی
پتوی لاله اصفهان- نفتون مسجد سلیمان
پویندگان تلاش مرودشت- شاهین باغک بوشهر
 استقلال چرام- پالایش شازند اراک
شهرداری فیروز آباد- اروند بندرعباس
پرسپولیس زاهدان- شاهین رباط کریم
 مس نوین کرمان- هیات فوتبال زابل
شهرداری زارچ یزد- طلوع یاران گز اصفهان
کلید واژه ها : لیگ- دسته - سه
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.