زمان انتشار: ۱۳:۱۷ چهار شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
برنامه لیگ دسته سوم در فصل 93-94 اعلام شد

برنامه لیگ دسته سوم در فصل 93-94 اعلام شد

کمیته سازمان لیگ برنامه لیگ دسته سوم در فصل 93-94 را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه های لیگ دسته سوم را در فصل 93-94 را به شرح زیر اعلام کرد. البته کمیته مسابقات سازمان لیگ تاکید کرده که باشگاه هایی که مشکلات حقوقی و مالی خود را تا روز یکشنبه 30 شهریور حل نکنند از جدول مسابقات حذف خواهند شد.

در شهر

در ورزشگاه

از هفته

ساعت شروع

مسابقه بین دو تیم

تاریخ برگزاری

شماره
 بازی

بجنورد

تختی

اول

15/15

آرامش توس مشهد

سانیار پارس کیا بجنورد-

چهارشنبه 93/7/2

1

بابل

هفت تیر

اول

15/15

شهید کریمی جویبار

دریای بابل-

چهارشنبه 93/7/2

2

گرگان

آزادی

اول

15/15

پارس ایده گرگان

عمارت گرگان-

چهارشنبه 93/7/2

3

تهران

اتکاء

اول

15/15

شهرداری تنکابن

استقلال جنوب تهران-

چهارشنبه 93/7/2

4

شهر قدس

ولی عصر

اول

15/15

فرتاک تهران

یاران دو کوهه تهران-

چهارشنبه 93/7/2

5

متعاقباً اعلام میگردد

اول

15/15

پارسیان اسطوره تهران

مهر کرج-

چهارشنبه 93/7/2

6

تهران

دوشان تپه

اول

15/15

استقلال قائمشهر

شهدای نیروی هوایی-

چهارشنبه 93/7/2

7

قزوین

رجائی

اول

15/15

آستو آبیک قزوین

استقلال نوین قزوین-

چهارشنبه 93/7/2

8

قم

تختی

اول

15/15

شهرداری فومن

آبادگران قم-

چهارشنبه 93/7/2

9

تهران

شهید باکری

اول

15/30

آذر کوثر تبریز

نفتون تهران-

چهارشنبه 93/7/2

10

سنندج

ملک نیا

اول

15/30

شهرداری همدان

آبیدر سنندج-

چهارشنبه 93/7/2

11

خلخال

تختی

اول

15/30

ایران داد تهران

نیروی جوان خلخال-

چهارشنبه 93/7/2

12

زنجان

کارگران

اول

15/30

گندمکاران مغان

کالسمین زنجان-

چهارشنبه 93/7/2

13

دهلران

تختی

اول

15/30

پتوی لاله اصفهان

فجر دهلران-

چهارشنبه 93/7/2

14

فیروز آباد

تختی

اول

15/30

شهرداری زارچ یزد

شهرداری فیروز آباد-

چهارشنبه 93/7/2

15

 

 

 

 

 

در شهر

در ورزشگاه

از هفته

ساعت شروع

مسابقه بین دو تیم

تاریخ برگزاری

شماره
 بازی

ملاثانی

شهدا

اول

16/00

پویندگان تلاش مرودشت

استقلال ملاثانی-

چهارشنبه 93/7/2

16

مسجد سلیمان

اختصاصی نفتون

اول

16/00

شهرداری ماهشهر

نفتون مسجد سلیمان-

چهارشنبه 93/7/2

17

نکاء

شهدا

اول

15/15

نفت محمود آباد

صدرا نکاء-

پنجشنبه 93/7/3

18

متعاقباً اعلام میگردد

اول

15/15

شهرداری بهشهر

مهیا محراب سوادکوه-

پنجشنبه 93/7/3

19

متعاقباً اعلام میگردد

اول

15/15

مهر کلهر کرج

راهیان  ولایت -

پنجشنبه 93/7/3

20

بیرجند

تختی

اول

15/15

شاهین سپهر کیش

04 بیرجند-

پنجشنبه 93/7/3

21

متعاقباً اعلام میگردد

اول

15/30

استانداری کرمانشاه

ملی پوشان تبریز-

پنجشنبه 93/7/3

22

ساوه

شهید چمران

اول

15/30

قهرمان کهکیلویه و بویر احمد

هلال احمر ساوه-

پنجشنبه 93/7/3

23

بروجرد

شهید بیات

اول

15/30

خیبر خرم آباد

شهرداری بروجرد-

پنجشنبه 93/7/3

24

متعاقباً اعلام میگردد

اول

15/30

پرسپولیس زاهدان

شهرداری رودبار کرمان-

پنجشنبه 93/7/3

25

زابل

شهدا

اول

15/30

کارون خوزستان

هیئت فوتبال زابل-

پنجشنبه 93/7/3

26

متعاقباً اعلام میگردد

اول

15/30

شاهین نوین نطنز

هیئت فوتبال آران و بیدگل-

پنجشنبه 93/7/3

27

متعاقباً اعلام میگردد

اول

16/00

امیر کبیر کاشان

شاهین باغک بوشهر-

پنجشنبه 93/7/3

28

بندر عباس

اختصاصی اروند

اول

16/00

مس شهر بابک کرمان

اروند بندر عباس-

پنجشنبه 93/7/3

29

 

 

 

 

 

 

 

در شهر

در ورزشگاه

از هفته

ساعت شروع

مسابقه بین دو تیم

تاریخ برگزاری

شماره
 بازی

بابل

هفت تیر

دوم

15/15

سانیار پارس کیا بجنورد

دریای بابل-

چهارشنبه 93/7/9

30

محمود آباد

شهید بهشتی

دوم

15/15

آرامش توس مشهد

نفت محمود آباد-

چهارشنبه 93/7/9

31

جویبار

شهید کریمی

دوم

15/15

عمارت گرگان

شهیدکریمی جویبار-

چهارشنبه 93/7/9

32

متعاقباً اعلام میگردد

دوم

15/15

صدرانکاء

شهرداری تنکابن-

چهارشنبه 93/7/9

33

گرگان

شهدا

دوم

15/15

یاران دو کوهه تهران

پارس ایده گرگان-

چهارشنبه 93/7/9

34

متعاقباً اعلام میگردد

دوم

15/15

استقلال جنوب تهران

فرتاک تهران-

چهارشنبه 93/7/9

35

تهران

دوشان تپه

دوم

15/15

مهرکرج

شهدای نیروی هوایی-

چهارشنبه 93/7/9

36

بهشهر

آزادی

دوم

15/15

پارسیان اسطوره تهران

شهرداری بهشهر-

چهارشنبه 93/7/9

37

قائمشهر

شهدای بالا لموک

دوم

15/15

استقلال نوین قزوین

استقلال قائمشهر-

چهارشنبه 93/7/9

38

متعاقباً اعلام می گردد

دوم

15/15

مهیا محراب سوادکوه

مهر کلهر کرج-

چهارشنبه 93/7/9

39

آبیک

تختی

دوم

15/15

آبادگران قم

آستو آبیک قزوین-

چهارشنبه 93/7/9

40

فومن

آزادی

دوم

15/15

راهیان ولایت

شهرداری فومن-

چهارشنبه 93/7/9

41

متعاقباً اعلام می گردد

دوم

15/15

نفتون

ملی پوشان تبریز-

چهارشنبه 93/7/9

42

همدان

حاج بابایی

دوم

15/15

آذر کوثر تبریز

شهرداری همدان-

چهارشنبه 93/7/9

43

متعاقباً اعلام میگردد

دوم

15/30

آبیدر سنندج

ایران داد تهران-

چهارشنبه 93/7/9

44

 

 

 

 

 

در شهر

در ورزشگاه

از هفته

ساعت شروع

مسابقه بین دو تیم

تاریخ برگزاری

شماره
 بازی

بوکان

وحدت

دوم

15/30

کالسمین زنجان

نوروز بوکان

چهارشنبه 93/7/9

45

بیله سوار

شهید فیروزی

دوم

15/30

نیروی جوان خلخال

گندمکاران مغان-

چهارشنبه 93/7/9

46

 زابل

شهدای

دوم

15/15

شهرداری رودبار کرمان

قهرمان فوتبال زابل-

پنجشنبه93/7/10

47

زارچ یزد

17 شهریور

دوم

15/15

پرسپولیس زاهدان

شهرداری زارچ یزد-

پنجشنبه93/7/10

48

شهر بابک

تختی

دوم

15/30

شهرداری فیروز آباد

مس شهر بابک کرمان-

پنجشنبه93/7/10

49

متعاقباً اعلام می گردد

دوم

15/30

04 بیرجند

شاهین نوین نطنز-

پنجشنبه93/7/10

50

متعاقباً اعلام می گردد

دوم

15/45

فجر دهلران

شاهین باغک بوشهر-

پنجشنبه93/7/10

51

متعاقباً اعلام می گردد

دوم

15/45

پتوی لاله اصفهان

قهرمان کهکیلویه و بویر احمد-

پنجشنبه93/7/10

52

متعاقباً اعلام می گردد

دوم

15/45

شهرداری بروجرد

امیر کبیر کاشان-

پنجشنبه93/7/10

53

مرودشت

تختی

دوم

15/45

هلال احمر ساوه

پویندگان تلاش مرودشت-

پنجشنبه93/7/10

54

خرم اباد

تختی

دوم

15/45

نفتون مسجد سلیمان

خیبر خرم آباد-

پنجشنبه93/7/10

55

ماهشهر

شهدا

دوم

15/45

استقلال ملاثانی

شهرداری ماهشهر-

پنجشنبه93/7/10

56

متعاقباً اعلام می گردد

دوم

15/45

هیأت فوتبال آران وبیدگل

کارون خوزستان-

پنجشنبه93/7/10

57

کیش

المپیک

دوم

15/45

اروند بندر عباس

شاهین سپهرکیش -

پنجشنبه93/7/10

58

 

کلید واژه ها : لیگ- سه
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.