زمان انتشار: ۱۲:۳۸ دو شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
برنامه هفته پانزدهم تا نوزدهم لیگ دسته سوم اعلام شد

برنامه هفته پانزدهم تا نوزدهم لیگ دسته سوم اعلام شد

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته پانزدهم تا نوزدهم لیگ دسته سوم را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، کمیته مسابقات برنامه هفته پانزدهم تا نوزدهم از لیگ دسته سوم را به شرح زیر اعلام کرد:
هفته پانزدهم جمعه ۲۳ اسفند 92
صدرا نکا- نفت محمود آباد
استقلال قانمشهر- مهر کرج
رهپویان رضوانشهر- چوکا تالش
شهرداری بهشهر- مقاومت تهران
استقلال ب تهران- نفتون تهران
امید حسن آباد- خونه به خونه امیرکلا
تمام دیدارها ساعت ۱۴ آغاز می‌شود
شنبه 24 اسفند 92
بعثت کرمانشاه- ذوب آهن نوین اصفهان
شهرداری همدان- فرهنگ رامهرمز
پتوی لاله اصفهان- ایرانجوان خورموج
مس شهر بابک- خیبرخرم آباد
تمامی دیدارها ساعت ۱۴ آغاز می‌شود
یادآوران شلمچه – شاهین نوین نطنز این دیدار ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه است.
هفته شانزدهم یکشنبه ۱۰ فروردین 93
مهر کرج- صدرا نکا
نفت محمود آباد- رهپویان رضوانشهر
مقاومت تهران- استقلال قائمهشر
چوکای تالش- استقلال ب تهران
نفتون تهران- امید حسن آباد
تمامی دیدارها ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه آغاز می شود.
ذوب آهن نوین اصفهان- بازرگانی بهادری شیراز
شاهین نوین نطنز- پتوی لاله اصفهان
خیبرخرم آباد- شهرداری همدان
تمامی دیدارها ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه آغاز می شود.
فرهنگ رامهرمز- بعثت کرمانشاه
ایرانجوان خورموج- مس شهر بابک
این دیدارها ساعت ۱۶ آغاز می شود.
هفته هفدهم ۱۷ فروردین ۹۳
صدرا نکا- رهپویان رضوانشهر
استقلال ب تهران- نفت محمود آباد
استقلال قائمشهر- خونه به خونه امیر کلا
امید حسن آباد- چوکا تالش
شهرداری بهشهر- نفتون تهران
این دیدارها ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه آغاز می‌شود
بازرگانی بهادری شیراز- یادآوران شلمچه ساعت ۱۶
دوشنبه ۱۸ فروردین 93
مهر کرج- مقاومت تهران
مس شهر بابک- شاهین نوین نظنز
این دو دیدار ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه آغاز می شود.
ذوب آهن نوین اصفهان- فرهنگ رامهرمز
بعثت کرمانشاه- خیبر خرم آباد
شهرداری همدان- ایرانجوان خورموج
این سه دیدار ساعت ۱۶ آغاز می شود.
هفته هجدهم شنبه ۲۳ فروردین 93
مقاومت تهران- صدرا نکا
رهپویان رضوانشهر- استقلال ب تهران
خونه به خونه امیر کلا- مهر کرج
نفت محمود آباد- امید حسن آباد
نفتون تهران – استقلال قائمشهر
چوکا تالش- شهرداری بهشهر
این دیدارها ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه آغاز می شود.
یکشنبه ۲۴ فروردین 93
فرهنگ رامهرمز- بازرگانی بهادر شیراز
یادآوران شلمچه- پتوی لاله اصفهان
خیبر خرم آباد- ذوب آهن نوین اصفهان
ایرانجوان خورموج- بعثت کرمانشاه
شاهین نوین نطنز- شهرداری همدان
این دیدارها ساعت ۱۶ آغاز می شود.
هفته نوزدهم شنبه ۳۰ فروردین ۹۳
صدرا نکا- استقلال ب تهران
مقاومت تهران- خونه به خونه امیرکلا
امید حسن آباد- رهپویان رضوانشهر
مهر کرج – نفتون تهران
شهرداری بهشهر- نفت محمود آباد
استقلال قائمشهر- چوکا تالش
این دیدارها ساعت ۱۶ آغاز می شود.
یکشنبه ۳۱ فروردین 93
بازرگانی بهادری شیراز- پتوی لاله اصفهان
مس شهربابک- یادآوران شلمچه
این دیدارها ساعت ۱۶ آغاز می شود.
ذوب آهن نوین اصفهان – ایرانجوان خورموج
بعثت کرمانشاه- شاهین نوین نطنز
این دیدارها ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه آغاز می شود.
فرهنگ رامهرمز- خیبرخرم آباد
این دیدار ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه آغاز می شود.
کلید واژه ها : برنامه- لیگ
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.