زمان انتشار: ۱۲:۳۰ دو شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و ششم لیگ دسته دوم فوتبال

برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و ششم لیگ دسته دوم فوتبال

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و ششم لیگ دسته دوم فوتبال را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ،کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و ششم لیگ دسته دوم و دو دیدار معوقه از هفته شانزدهم را به شرح زیر اعلام کرد:

هفته بیست و یکم؛ دوشنبه 19 اسفند:

اتکا گلستان- پیام وحدت مشهد ساعت 14 و 30 دقیقه ورزشگاه شهدای گرگان

صنعت ساری- ماشین سازی تبریز ساعت 14 و 45 دقیقه ورزشگاه شهدای ساری

بهمن شیراز- شهرداری اراک ساعت 14 و 45 دقیقه ورزشگاه دستغیب شیراز

کاسپین قزوین- شهرداری تبریز ساعت 14 و 45 دقیقه ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

شهرداری لنگرود - هورداد رایان کرمان ساعت 15 ورزشگاه شهدای لنگردود

شهرداری اردبیل - شهرداری جویبار ساعت 15ورزشگاه علی دایی اردبیل

ورزشگاه گاز فجر جم بوشهر - سپید رود رشت ساعت15 و 15 دقیقه ورزشگاه تختی جم

شهرداری دزفول- مس سونگون ورزقان ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه دزفول

فولاد نوین اهواز- خلخال دشت اردبیل ساعت 15 و 15 قیقه ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

کارگر بنه گز بوشهر- برق شیراز ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه شهدای اهرم

نفت امیدیه- کارون اهواز ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه نفت یک امیدیه

ملی حفاری اهواز- پرسپولیس گناوره ساعت 15 و 15 دقیقه ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

هفته بیست و دوم ؛ دوشنبه26 اسفند

پیام وحدت مشهد- بهمن شیراز ورزشگاه تختی مشهد

برق شیراز- شهرداری اردبیل ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

شهرداری اراک- ملی حفاری اهواز ورزشگاه 5 مرداد اراک

شهرداری جویبار- شهرداری لنگرود ورزشگاه سراج کلا جویبار

هورداد یاران کرمان- صنعت نوین آبادان ورزشگاه شهرداری کرمان

تمامی این دیدارها ساعت 15 برگزار می شود.

خلخال دشت اردبیل- کارگر بنه گزبوشهر ورزشگاه تختی خلخال

شهرداری تبریز- پیام صنعت آمل ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

سپیدرود رشت- اتکا گلستان ورزشگاه بیست و دوم عضدی رشت

مس سونگون ورزقان- صنعت ساری ورزشگاه تختی تبریز

ماشین سازی تبریز- فولاد نوین اهواز ورزشگاه تختی تبریز

این دیدارها ساعت 15 و 15 دقیقه آغاز می‌شود.

پرسپولیس گناوه- کاسپین قزوین ورزشگاه سراجی گناوه

کارون اهواز- گاز فجرجم بوشهر ورزشگاه تختی اهواز

این دیدارها ساعت 15 و 30 دقیقه برگزار می‌شود.

هفته بیست و سوم؛ دوشنبه 18 فروردین 93

اتکا گلستان- کارون خوزستان ورزشگاه شهدای گرگان

ملی حفاری اهواز- پیام وحدت مشهد ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

بهمن شیراز- سپیدرود رشت ورزشگاه دستغیب شیراز

این دیدارها ساعت 16 آغاز می شود.

صنعت ساری - فولاد نوین اهواز ورزشگاه شهدای ساری

کارگر بنه گز بوشهر- ماشین سازی تبریز ورزشگاه شهدای اهرم

شهرداری دزفول- هورداد رایان کرمان ورزشگاه مجدیان دزفول

شهرداری اردبیل- خلخل دشت اردبیل ورزشگاه علی دایی اردبیل

صنعت نفت نوین آبادان - شهرداری جویبار ورزشگاه تختی آبادان

شهرداری لنگرود- برق شیراز ورزشگاه شهدای لنگرود

پیام صنعت آمل- نفت امیدیه ورزشگاه شهدا لیتکو آمل

شهرداری تبریز- پرسپولیس گناوره ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

کاسپین قزوین- شهرداری اراک ورزشگاه سرداری آزادگان قزوین

صنعت ساری- فولاد نوین اهواز ورزشگاه شهدای ساری

تمامی این دیدارها ساعت 16 و 15 دقیقه آغاز می شود.

هفته بیست و چهارم؛ دوشنبه 25 فروردین 93

فولاد نوین اهواز- کارگر بنه گز بوشهر ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

هوردادرایان کرمان- مس سونگون ورزقان ورزشگاه شهرداری کرمان

ماشین سازی تبریز - شهرداری اردبیل ورزشگاه تختی تبریز

شهرداری جویبار- شهرداری دزفول ورزشگاه سراج کلا جویبار

خلخال دشت اردبیل- شهرداری لنگرود ورزشگاه تختی خلخال

برق شیراز- صنعت نفت نوین آبادان ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

پرسپولیس گناوه- پیام صنعت آمل ورزشگاه سراجی گناوه

نفت امیدیه- گاز فجر جم بوشهر ورزشگاه نفت 1 امیدیه

شهرداری اراک- شهرداری تبریزورزشگاه 5 مرداد اراک

پیام وحدت مشهد- کاسپین قزوین ورزشگاه تختی مشهد

کارون خوزستان - بهمن شیراز ورزشگاه تختی اهواز

سپیدرود رشت- ملی حفاری اهواز ورزشگاه عضدی رشت

این دیدارها ساعت 16 و 15 دقیقه آغاز می‌شود.

هفته بیست و پنجم؛ دوشنبه 31 فروردین 93

صنعت ساری- کارگر بنه گز بوشهر ورزشگاه شهدای ساری

شهرداری اردبیل- فولادنونین اهواز ورزشگاه علی دایی اردبیل

مس سونگون ورزقان- شهرداری جویبار ورزشگاه تختی تبریز

شهرداری لنگرود- ماشین سازی تبریز ورزشگاه لنگرود

شهرداری دزفول- برق شیراز ورزشگاه مجدیان دزفول

صنعت نفت نوین آبادان - خلخال دشت اردبیل ورزشگاه تختی آبادان

پیام صنعت آمل- گاز فجرجم بوشهر ورزشگاه شهدا لیتکو آمل

پرسپولیس گناوه- شهرداری اراک ورزشگاه سراجی گناوه

اتکا گلستان - نفت امیدیه ورزشگاه شهدای گرگان

شهرداری تبریز - پیام وحدت مشهد ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

کاسپین قزوین- سپیدرود رشت ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ملی حفاری اهواز- کارون خوزستان ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

تمامی دیدارها ساعت 16 و 15 دقیقه آغاز می‌شود.

هفته بیست و ششم ؛ دوشنبه 8 اردیبهشت 93

هورداد رایان کرمان- صنعت ساری ورزشگاه شهرداری کرمان

کارگر بنه گز بوشهر- شهرداری اردبیل ورزشگاه شهدای اهرم

فولاد نوین اهواز- شهرداری لنگرود ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

برق شیراز- مس سونگون ورزقان ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

ماشین سازی تبریز- صنعت نفت نوین آبادان ورزشگاه تختی تبریز

خلخال دشت اردبیل - شهرداری دزفول ورزشگاه تختی خلخال

شهرداری اراک- پیام صنعت آمل ورزشگاه 5 مرداد اراک

گاز فجرجم بوشهر- اتکا گلستان ورزشگاه تختی جم

پیام وحدت مشهد- پرسپولیس گناوه ورزشگاه تختی مشهد

نفت امیدیه- بهمن شیراز ورزشگاه نفت 1 امیدیه

سپیدرود رشت- شهرداری تبریز ورزشگاه عضدی رشت

کارون خوزستان - کاسپین قزوین ورزگشاه تختی اهواز

تمامی دیدارها ساعت 16 و 15 دقیقه آغاز می شود.

معوقه دیدارهای هفته شانزدهم؛ 9 فروردین 93

پیام وحدت مشهد- سپید رود رشت ورزشگاه تختی مشهد ساعت 16

شهرداری لنگرود- صنعت ساری ساعت 16 و 15 دقیقه ورزشگاه شهدای لنگرود

انتهای پیام/ن

کلید واژه ها : برنامه- لیگ
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.