طرح موزاییکی هواداران استقلال قبل از بازی با سایپا

ساعت 17:26 جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

هواداران استقلال قبل از بازی با سایپا طرح موزاییکی جالبی را روی سکوها ایجاد کردند.