برنامه هفته دوازدهم و سیزدهم لیگ قهرمانی نونهالان اعلام شد

ساعت 11:42 دو شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

کمیته مسابقات برنامه هفته دوازدهم و سیزدهم لیگ قهرمانی نونهالان ‏باشگاه های کشور در فصل 97-96 را اعلام کرد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه معوقه از ‏هفته هفتم و هشتم و دوازدهم و سیزدهم از گروه یک تا 3 به شرح ‏زیراست:‏
معوقه هفته هفتم
جمعه    22 دی 96‏
گسترش  فولاد تبریز- نود ارومیه ‏-ساعت 12- ورزشگاه پاس تبریز
معوقه هفته هشتم
جمعه    ‏‏22 دی 96‏
ذوب آهن اردبیل - دبیری تبریز‏-ساعت 12- ورزشگاه  علی دایی اردبیل
چهارشنبه 27 دی 96‏
شهرداری اردبیل- نود ارومیه‏-ساعت 13:30- ورزشگاه علی دایی اردبیل
هفته دوازدهم
جمعه    ‏‏29 دی 96‏
پیشگامان مشهد - متین بابل ‏-ساعت 12- ورزشگاه  تختی ‏ مشهد
سپاها ن گرگان- هدف بابلسر‏-ساعت 13:30- شهداء گرگان
ایرانمهر باباخانی- پدیده ساری‏-ساعت 13:30- باباخانی تهران
استیل البرز آق قلا- ذوب آهن نسل ‏جوان‏-ساعت 13:30- ‏شهداء آق قلا
دوشنبه   2 بهمن 96‏
شهرداری اردبیل- دبیری تبریز‏-ساعت 13:30- ورزشگاه علی دایی اردبیل
یکشنبه   اول بهمن 96‏
نود ارومیه- شهرداری رشت‏-ساعت 13:30- ورزشگاه خانه جوان ‏ارومیه
جمعه    ‏‏29 دی 96‏
ملوان بندر انزلی- گسترش  فولاد ‏تبریز‏-ساعت 13:30- ‏ورزشگاه ‏کپورچال ‏ انزلی
مهدیه تبریز- ذوب آهن اردبیل‏-ساعت 13:30- ورزشگاه توحید تبریز
نوژن اصفهان- البدر بندر کنگ‏-ساعت 13:30- ورزشگاه آزادی خوراسگان
مس رفسنجان- پدیده سپاهان ‏اصفهان‏-ساعت 13:30- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
ذوب آهن اصفهان- نوین فولاد یزد‏-ساعت 13:30- ورزشگاه شفق اصفهان
هفته سیزدهم
پنجشنبه 5 بهمن 96‏
متین بابل- ایرانمهر باباخی ‏-ساعت 13:45- ورزشگاه موزیرج
مس کرمان  - مس رفسنجان ‏-ساعت 12- ورزشگاه سلیمی کیا کرمان
شهرداری اردبیل- ملوان بندرانزلی ‏-ساعت 13:45- ورزشگاه علی ‏دایی اردبیل
جمعه 6 بهمن 96‏
دبیری تبریز- شهرداری رشت ‏-ساعت 12- ورزشگاه مرزداران تبریز
ذوب آهن نسل جوان – پیشگامان مشهد ‏-ساعت 13:45- ورزشگاه ‏تختی مشهد
سپاهان گرگان – استیل البرز آق قلا‏-ساعت 13:45- ورزشگاه شهدا ‏گرگان ‏
هدف بابلسر- پدیده ساری ‏-ساعت 13:45- ورزشگاه بهنمیر بابلسر
ذوب آهن اردبیل- نود ارومیه ‏-ساعت 13:45- ورزشگاه علی دایی ‏اردبیل
‏ گسترش فولاد تبریز- مهدیه تبریز‏-ساعت 13:45- ورزشگاه پاس ‏تبریز
پدیده سپاهان اصفهان – ذوب آهن اصفهان ‏-ساعت 13:45- ورزشگاه ‏راه آهن اصفهان
نوین فولاد یزد – نوژن اصفهان ‏-ساعت 13:45- ورزشگاه پاک نژاد ‏یزد